Numbers 21:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁה֙Moses himNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָ֣אdo FearVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹ - Acc
3588 [e]כִּ֣יfor himConj
3027 [e]ḇə-yā-ḏə-ḵāבְיָדְךָ֞into your handNoun
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֧תִּיI have deliveredVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֛וֹ - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]‘am-mōwעַמּ֖וֹhis peopleNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
776 [e]’ar-ṣōw;אַרְצ֑וֹhis landNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֣יתָand you shall doVerb
  lōw,לּ֔וֹto himPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣רasPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯā,עָשִׂ֗יתָto him as you didVerb
5511 [e]lə-sî-ḥōnלְסִיחֹן֙to SihonNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
567 [e]hā-’ĕ-mō-rî,הָֽאֱמֹרִ֔יof the AmoritesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֖בdwelledVerb
2809 [e]bə-ḥeš-bō-wn.בְּחֶשְׁבּֽוֹן׃at HeshbonNoun
Hebrew Texts
במדבר 21:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ אַל־תִּירָ֣א אֹתֹ֔ו כִּ֣י בְיָדְךָ֞ נָתַ֧תִּי אֹתֹ֛ו וְאֶת־כָּל־עַמֹּ֖ו וְאֶת־אַרְצֹ֑ו וְעָשִׂ֣יתָ לֹּ֔ו כַּאֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֗יתָ לְסִיחֹן֙ מֶ֣לֶךְ הָֽאֱמֹרִ֔י אֲשֶׁ֥ר יֹושֵׁ֖ב בְּחֶשְׁבֹּֽון׃

במדבר 21:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־משה אל־תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת־כל־עמו ואת־ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון׃

Links
Numbers 21:34Numbers 21:34 Text AnalysisNumbers 21:34 InterlinearNumbers 21:34 MultilingualNumbers 21:34 TSKNumbers 21:34 Cross ReferencesNumbers 21:34 Bible HubNumbers 21:34 Biblia ParalelaNumbers 21:34 Chinese BibleNumbers 21:34 French BibleNumbers 21:34 German Bible

Bible Hub
Numbers 21:33
Top of Page
Top of Page