Numbers 20:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּThen cameVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִ֠שְׂרָאֵלof IsraelNoun
3605 [e]kāl-כָּל־the wholeNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָ֨עֵדָ֤ה[even] congregationNoun
4057 [e]miḏ-bar-מִדְבַּר־to the wildernessNoun
6790 [e]ṣinצִן֙of ZinNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wn,הָֽרִאשׁ֔וֹןfirstAdj
3427 [e]way-yê-šeḇוַיֵּ֥שֶׁבand stayedVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
6946 [e]bə-qā-ḏêš;בְּקָדֵ֑שׁat KadeshNoun
4191 [e]wat-tā-māṯוַתָּ֤מָתand diedVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙thereAdv
4813 [e]mir-yām,מִרְיָ֔םMiriamNoun
6912 [e]wat-tiq-qā-ḇêrוַתִּקָּבֵ֖רand was buriedVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
במדבר 20:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣אוּ בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל כָּל־הָ֨עֵדָ֤ה מִדְבַּר־צִן֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הָֽרִאשֹׁ֔ון וַיֵּ֥שֶׁב הָעָ֖ם בְּקָדֵ֑שׁ וַתָּ֤מָת שָׁם֙ מִרְיָ֔ם וַתִּקָּבֵ֖ר שָֽׁם׃

במדבר 20:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו בני־ישראל כל־העדה מדבר־צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם׃

Links
Numbers 20:1Numbers 20:1 Text AnalysisNumbers 20:1 InterlinearNumbers 20:1 MultilingualNumbers 20:1 TSKNumbers 20:1 Cross ReferencesNumbers 20:1 Bible HubNumbers 20:1 Biblia ParalelaNumbers 20:1 Chinese BibleNumbers 20:1 French BibleNumbers 20:1 German Bible

Bible Hub
Numbers 19:22
Top of Page
Top of Page