Numbers 2:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6635 [e]ū-ṣə-ḇā-’ōwוּצְבָא֖וֹand his hostNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem;וּפְקֻדֵיהֶ֑םand those who were numberedVerb
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֧יִםtwoNoun
8346 [e]wə-šiš-šîmוְשִׁשִּׁ֛יםand sixtyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
7651 [e]ū-šə-ḇa‘וּשְׁבַ֥עand sevenNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
במדבר 2:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְבָאֹ֖ו וּפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁנַ֧יִם וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֹֽות׃

במדבר 2:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃

Links
Numbers 2:26Numbers 2:26 Text AnalysisNumbers 2:26 InterlinearNumbers 2:26 MultilingualNumbers 2:26 TSKNumbers 2:26 Cross ReferencesNumbers 2:26 Bible HubNumbers 2:26 Biblia ParalelaNumbers 2:26 Chinese BibleNumbers 2:26 French BibleNumbers 2:26 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:25
Top of Page
Top of Page