Numbers 2:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6635 [e]ū-ṣə-ḇā-’ōwוּצְבָא֖וֹand his hostNoun
6485 [e]ū-p̄ə-qu-ḏê-hem;וּפְקֻדֵיהֶ֑םand those who were numberedVerb
8147 [e]šə-na-yimשְׁנַ֧יִםtwoNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֛יםthirtyNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֖לֶףthousandNoun
3967 [e]ū-mā-ṯā-yim.וּמָאתָֽיִם׃and two hundredNoun
Hebrew Texts
במדבר 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְבָאֹ֖ו וּפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁנַ֧יִם וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וּמָאתָֽיִם׃

במדבר 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃

Links
Numbers 2:21Numbers 2:21 Text AnalysisNumbers 2:21 InterlinearNumbers 2:21 MultilingualNumbers 2:21 TSKNumbers 2:21 Cross ReferencesNumbers 2:21 Bible HubNumbers 2:21 Biblia ParalelaNumbers 2:21 Chinese BibleNumbers 2:21 French BibleNumbers 2:21 German Bible

Bible Hub
Numbers 2:20
Top of Page
Top of Page