Numbers 14:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-hā-’ă-nā-šîm,וְהָ֣אֲנָשִׁ֔יםAnd the menNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֥חsentVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֖הMosesNoun
8446 [e]lā-ṯūrלָת֣וּרto spyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe landNoun
7725 [e]way-yā-šu-ḇū,וַיָּשֻׁ֗בוּand who returnedVerb
  [way-yil-lō-w-nū[וַיִּלֹּונוּ -  
  ḵ]כ] -  
3885 [e](way-yal-lî-nū(וַיַּלִּ֤ינוּto murmurVerb
  q)ק) -  
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙againstPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָ֣עֵדָ֔הthe congregation himNoun
3318 [e]lə-hō-w-ṣîלְהוֹצִ֥יאby bringing upVerb
1681 [e]ḏib-bāhדִבָּ֖הa slanderNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃the landNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָ֣אֲנָשִׁ֔ים אֲשֶׁר־שָׁלַ֥ח מֹשֶׁ֖ה לָת֣וּר אֶת־הָאָ֑רֶץ וַיָּשֻׁ֗בוּ [וַיִּלֹּונוּ כ] (וַיַּלִּ֤ינוּ ק) עָלָיו֙ אֶת־כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה לְהֹוצִ֥יא דִבָּ֖ה עַל־הָאָֽרֶץ׃

במדבר 14:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאנשים אשר־שלח משה לתור את־הארץ וישבו [וילונו כ] (וילינו ק) עליו את־כל־העדה להוציא דבה על־הארץ׃

Links
Numbers 14:36Numbers 14:36 Text AnalysisNumbers 14:36 InterlinearNumbers 14:36 MultilingualNumbers 14:36 TSKNumbers 14:36 Cross ReferencesNumbers 14:36 Bible HubNumbers 14:36 Biblia ParalelaNumbers 14:36 Chinese BibleNumbers 14:36 French BibleNumbers 14:36 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:35
Top of Page
Top of Page