Numbers 12:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֗הMosesNoun
1 [e]wə-’ā-ḇî-hāוְאָבִ֙יהָ֙and If her fatherNoun
3417 [e]yā-rōqיָרֹ֤קhad butVerb
3417 [e]yā-raqיָרַק֙spitVerb
6440 [e]bə-p̄ā-ne-hā,בְּפָנֶ֔יהָin her faceNoun
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֥אnotAdv
3637 [e]ṯik-kā-lêmתִכָּלֵ֖םshould she be ashamedVerb
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֣תsevenNoun
3117 [e]yā-mîm;יָמִ֑יםdaysNoun
5462 [e]tis-sā-ḡêrתִּסָּגֵ֞רlet her be shut outVerb
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֤תsevenNoun
3117 [e]yā-mîmיָמִים֙daysNoun
2351 [e]mi-ḥūṣמִח֣וּץfromNoun
4264 [e]lam-ma-ḥă-neh,לַֽמַּחֲנֶ֔הthe campNoun
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַחַ֖רand after thatAdv
622 [e]tê-’ā-sêp̄.תֵּאָסֵֽף׃let her be received inVerb
Hebrew Texts
במדבר 12:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה וְאָבִ֙יהָ֙ יָרֹ֤ק יָרַק֙ בְּפָנֶ֔יהָ הֲלֹ֥א תִכָּלֵ֖ם שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים תִּסָּגֵ֞ר שִׁבְעַ֤ת יָמִים֙ מִח֣וּץ לַֽמַּחֲנֶ֔ה וְאַחַ֖ר תֵּאָסֵֽף׃

במדבר 12:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף׃

Links
Numbers 12:14Numbers 12:14 Text AnalysisNumbers 12:14 InterlinearNumbers 12:14 MultilingualNumbers 12:14 TSKNumbers 12:14 Cross ReferencesNumbers 12:14 Bible HubNumbers 12:14 Biblia ParalelaNumbers 12:14 Chinese BibleNumbers 12:14 French BibleNumbers 12:14 German Bible

Bible Hub
Numbers 12:13
Top of Page
Top of Page