Numbers 1:45
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְי֛וּso wereVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6485 [e]pə-qū-ḏêפְּקוּדֵ֥יthose who were numberedVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתby the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām;אֲבֹתָ֑םof their fathersNoun
1121 [e]mib-benמִבֶּ֨ןoldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםfrom twentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāh,וָמַ֔עְלָהand upwardSubst
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3318 [e]yō-ṣêיֹצֵ֥אwho were able to go forthVerb
6635 [e]ṣā-ḇāצָבָ֖אto warNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl.בְּיִשְׂרָאֵֽל׃in IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 1:45 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְי֛וּ כָּל־פְּקוּדֵ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כָּל־יֹצֵ֥א צָבָ֖א בְּיִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 1:45 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו כל־פקודי בני־ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל־יצא צבא בישראל׃

Links
Numbers 1:45Numbers 1:45 Text AnalysisNumbers 1:45 InterlinearNumbers 1:45 MultilingualNumbers 1:45 TSKNumbers 1:45 Cross ReferencesNumbers 1:45 Bible HubNumbers 1:45 Biblia ParalelaNumbers 1:45 Chinese BibleNumbers 1:45 French BibleNumbers 1:45 German Bible

Bible Hub
Numbers 1:44
Top of Page
Top of Page