Numbers 1:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֤וּAndVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇênרְאוּבֵן֙of ReubenNoun
1060 [e]bə-ḵōrבְּכֹ֣רoldest sonNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
8435 [e]tō-wl-ḏō-ṯāmתּוֹלְדֹתָ֥םby their generationsNoun
4940 [e]lə-miš-pə-ḥō-ṯāmלְמִשְׁפְּחֹתָ֖םby their familiesNoun
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתby the houseNoun
1 [e]’ă-ḇō-ṯām;אֲבֹתָ֑םof their fathersNoun
4557 [e]bə-mis-parבְּמִסְפַּ֤רaccording to the numberNoun
8034 [e]šê-mō-wṯשֵׁמוֹת֙of the namesNoun
1538 [e]lə-ḡul-gə-lō-ṯām,לְגֻלְגְּלֹתָ֔םhead by headNoun
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
2145 [e]zā-ḵār,זָכָ֗רmaleNoun
1121 [e]mib-benמִבֶּ֨ןoldNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםfrom twentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāh,וָמַ֔עְלָהand upwardSubst
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
3318 [e]yō-ṣêיֹצֵ֥אwho were able to go forthVerb
6635 [e]ṣā-ḇā.צָבָֽא׃to warNoun
Hebrew Texts
במדבר 1:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֤וּ בְנֵֽי־רְאוּבֵן֙ בְּכֹ֣ר יִשְׂרָאֵ֔ל תֹּולְדֹתָ֥ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם בְּמִסְפַּ֤ר שֵׁמֹות֙ לְגֻלְגְּלֹתָ֔ם כָּל־זָכָ֗ר מִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה כֹּ֖ל יֹצֵ֥א צָבָֽא׃

במדבר 1:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו בני־ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל־זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא׃

Links
Numbers 1:20Numbers 1:20 Text AnalysisNumbers 1:20 InterlinearNumbers 1:20 MultilingualNumbers 1:20 TSKNumbers 1:20 Cross ReferencesNumbers 1:20 Bible HubNumbers 1:20 Biblia ParalelaNumbers 1:20 Chinese BibleNumbers 1:20 French BibleNumbers 1:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 1:19
Top of Page
Top of Page