Nehemiah 4:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר ׀And he spokeVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יin the presenceNoun
251 [e]’e-ḥāw,אֶחָ֗יוhis brothersNoun
2426 [e]wə-ḥêlוְחֵיל֙and armyNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn,שֹֽׁמְר֔וֹןof SamariaNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand saidVerb
4100 [e]māhמָ֛הWhatPro
3064 [e]hay-yə-hū-ḏîmהַיְּהוּדִ֥יםJewsNoun
537 [e]hā-’ă-mê-lā-lîmהָאֲמֵלָלִ֖יםthese feebleAdj
6213 [e]‘ō-śîm;עֹשִׂ֑יםdoVerb
5800 [e]hă-ya-‘az-ḇūהֲיַעַזְב֨וּwill they fortifyVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֤םthatPro
2076 [e]hă-yiz-bā-ḥūהֲיִזְבָּ֙חוּ֙themselves? will they sacrificeVerb
3615 [e]hay-ḵal-lūהַיְכַלּ֣וּwill they make an endVerb
3117 [e]ḇay-yō-wm,בַיּ֔וֹםin a dayNoun
2421 [e]hay-ḥay-yūהַיְחַיּ֧וּwill they reviveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
68 [e]hā-’ă-ḇā-nîmהָאֲבָנִ֛יםthe stonesNoun
6194 [e]mê-‘ă-rê-mō-wṯמֵעֲרֵמ֥וֹתout of the heapsNoun
6083 [e]he-‘ā-p̄ārהֶעָפָ֖רof the rubbishNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֥מָּהand evenPro
8313 [e]śə-rū-p̄ō-wṯ.שְׂרוּפֽוֹת׃are burnedVerb
Hebrew Texts
נחמיה 4:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר ׀ לִפְנֵ֣י אֶחָ֗יו וְחֵיל֙ שֹֽׁמְרֹ֔ון וַיֹּ֕אמֶר מָ֛ה הַיְּהוּדִ֥ים הָאֲמֵלָלִ֖ים עֹשִׂ֑ים הֲיַעַזְב֨וּ לָהֶ֤ם הֲיִזְבָּ֙חוּ֙ הַיְכַלּ֣וּ בַיֹּ֔ום הַיְחַיּ֧וּ אֶת־הָאֲבָנִ֛ים מֵעֲרֵמֹ֥ות הֶעָפָ֖ר וְהֵ֥מָּה שְׂרוּפֹֽות׃

נחמיה 4:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ׀ לפני אחיו וחיל שמרון ויאמר מה היהודים האמללים עשים היעזבו להם היזבחו היכלו ביום היחיו את־האבנים מערמות העפר והמה שרופות׃

Links
Nehemiah 4:2Nehemiah 4:2 Text AnalysisNehemiah 4:2 InterlinearNehemiah 4:2 MultilingualNehemiah 4:2 TSKNehemiah 4:2 Cross ReferencesNehemiah 4:2 Bible HubNehemiah 4:2 Biblia ParalelaNehemiah 4:2 Chinese BibleNehemiah 4:2 French BibleNehemiah 4:2 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 4:1
Top of Page
Top of Page