Nehemiah 3:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרgateNoun
1709 [e]had-dā-ḡîm,הַדָּגִ֔יםBut the fishNoun
1129 [e]bā-nūבָּנ֖וּbuildVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יdid the sonsNoun
5570 [e]has-sə-nā-’āh;הַסְּנָאָ֑הof HassenaahNoun
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהwhoPro
7136 [e]qê-rū-hū,קֵר֔וּהוּ[also] laid the beamsVerb
5975 [e]way-ya-‘ă-mî-ḏūוַֽיַּעֲמִ֙ידוּ֙and set upVerb
1817 [e]dal-ṯō-ṯāw,דַּלְתֹתָ֔יוthe doorsNoun
4514 [e]man-‘ū-lāwמַנְעוּלָ֖יוwith its boltsNoun
1280 [e]ū-ḇə-rî-ḥāw.וּבְרִיחָֽיו׃and the barsNoun
  sס -  
Hebrew Texts
נחמיה 3:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵת֙ שַׁ֣עַר הַדָּגִ֔ים בָּנ֖וּ בְּנֵ֣י הַסְּנָאָ֑ה הֵ֣מָּה קֵר֔וּהוּ וַֽיַּעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעוּלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו׃ ס

נחמיה 3:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת שער הדגים בנו בני הסנאה המה קרוהו ויעמידו דלתתיו מנעוליו ובריחיו׃ ס

Links
Nehemiah 3:3Nehemiah 3:3 Text AnalysisNehemiah 3:3 InterlinearNehemiah 3:3 MultilingualNehemiah 3:3 TSKNehemiah 3:3 Cross ReferencesNehemiah 3:3 Bible HubNehemiah 3:3 Biblia ParalelaNehemiah 3:3 Chinese BibleNehemiah 3:3 French BibleNehemiah 3:3 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 3:2
Top of Page
Top of Page