Nehemiah 10:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יForConj
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3957 [e]hal-lə-šā-ḵō-wṯהַ֠לְּשָׁכוֹתthe chambersNoun
935 [e]yā-ḇî-’ūיָבִ֨יאוּshall bringVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־For the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the childrenNoun
3878 [e]hal-lê-wî,הַלֵּוִ֗יof LeviNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8641 [e]tə-rū-maṯתְּרוּמַ֣תthe offeringNoun
1715 [e]had-dā-ḡānהַדָּגָן֮of the grainNoun
8492 [e]hat-tî-rō-wōšהַתִּיר֣וֹשׁof the new wineNoun
3323 [e]wə-hay-yiṣ-hārוְהַיִּצְהָר֒and the oilNoun
8033 [e]wə-šāmוְשָׁם֙and where [are]Adv
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יthe vesselsNoun
4720 [e]ham-miq-dāš,הַמִּקְדָּ֔שׁof the sanctuaryNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּהֲנִים֙that the priestsNoun
8334 [e]ham-šā-rə-ṯîm,הַמְשָׁ֣רְתִ֔יםministerVerb
7778 [e]wə-haš-šō-w-‘ă-rîmוְהַשּׁוֹעֲרִ֖יםand the portersNoun
7891 [e]wə-ham-šō-rə-rîm;וְהַמְשֹׁרְרִ֑יםand the singersVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
5800 [e]na-‘ă-zōḇנַעֲזֹ֖בdo forsakeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū.אֱלֹהֵֽינוּ׃of our GodNoun
Hebrew Texts
נחמיה 10:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י אֶל־הַ֠לְּשָׁכֹות יָבִ֨יאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י הַלֵּוִ֗י אֶת־תְּרוּמַ֣ת הַדָּגָן֮ הַתִּירֹ֣ושׁ וְהַיִּצְהָר֒ וְשָׁם֙ כְּלֵ֣י הַמִּקְדָּ֔שׁ וְהַכֹּהֲנִים֙ הַמְשָׁ֣רְתִ֔ים וְהַשֹּׁועֲרִ֖ים וְהַמְשֹׁרְרִ֑ים וְלֹ֥א נַעֲזֹ֖ב אֶת־בֵּ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃

נחמיה 10:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אל־הלשכות יביאו בני־ישראל ובני הלוי את־תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את־בית אלהינו׃

Links
Nehemiah 10:39Nehemiah 10:39 Text AnalysisNehemiah 10:39 InterlinearNehemiah 10:39 MultilingualNehemiah 10:39 TSKNehemiah 10:39 Cross ReferencesNehemiah 10:39 Bible HubNehemiah 10:39 Biblia ParalelaNehemiah 10:39 Chinese BibleNehemiah 10:39 French BibleNehemiah 10:39 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 10:38
Top of Page
Top of Page