Nehemiah 1:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְרוּ֮And they saidVerb
  לִי֒to mePrep
7604 [e]han-niš-’ā-rîmהַֽנִּשְׁאָרִ֞יםThe remnantVerb
834 [e]’ă-šer-אֲשֶֽׁר־thatPrt
7604 [e]niš-’ă-rūנִשְׁאֲר֤וּare leftVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
7628 [e]haš-šə-ḇîהַשְּׁבִי֙the captivityNoun
8033 [e]šāmשָׁ֣םthereAdv
4082 [e]bam-mə-ḏî-nāh,בַּמְּדִינָ֔הin the provinceNoun
7451 [e]bə-rā-‘āhבְּרָעָ֥הaffliction [are]Adj
1419 [e]ḡə-ḏō-lāhגְדֹלָ֖הin greatAdj
2781 [e]ū-ḇə-ḥer-pāh;וּבְחֶרְפָּ֑הand reproachNoun
2346 [e]wə-ḥō-w-maṯוְחוֹמַ֤תand the wallNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֙ם֙of JerusalemNoun
6555 [e]mə-p̄ō-rā-ṣeṯ,מְפֹרָ֔צֶת[is] also broken downVerb
8179 [e]ū-šə-‘ā-re-hāוּשְׁעָרֶ֖יהָand the gatesNoun
3341 [e]niṣ-ṣə-ṯūנִצְּת֥וּthereof are burnedVerb
784 [e]ḇā-’êš.בָאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
נחמיה 1:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֮ לִי֒ הַֽנִּשְׁאָרִ֞ים אֲשֶֽׁר־נִשְׁאֲר֤וּ מִן־הַשְּׁבִי֙ שָׁ֣ם בַּמְּדִינָ֔ה בְּרָעָ֥ה גְדֹלָ֖ה וּבְחֶרְפָּ֑ה וְחֹומַ֤ת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ מְפֹרָ֔צֶת וּשְׁעָרֶ֖יהָ נִצְּת֥וּ בָאֵֽשׁ׃

נחמיה 1:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לי הנשארים אשר־נשארו מן־השבי שם במדינה ברעה גדלה ובחרפה וחומת ירושלם מפרצת ושעריה נצתו באש׃

Links
Nehemiah 1:3Nehemiah 1:3 Text AnalysisNehemiah 1:3 InterlinearNehemiah 1:3 MultilingualNehemiah 1:3 TSKNehemiah 1:3 Cross ReferencesNehemiah 1:3 Bible HubNehemiah 1:3 Biblia ParalelaNehemiah 1:3 Chinese BibleNehemiah 1:3 French BibleNehemiah 1:3 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 1:2
Top of Page
Top of Page