Micah 6:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רForPrt
6223 [e]‘ă-šî-re-hāעֲשִׁירֶ֙יהָ֙the rich menAdj
4390 [e]mā-lə-’ūמָלְא֣וּof [the] city are fullVerb
2555 [e]ḥā-mās,חָמָ֔סof violenceNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇe-hāוְיֹשְׁבֶ֖יהָand the inhabitantsVerb
1696 [e]dib-bə-rū-דִּבְּרוּ־thereof have spokenVerb
8267 [e]šā-qer;שָׁ֑קֶרliesNoun
3956 [e]ū-lə-šō-w-nāmוּלְשׁוֹנָ֖םand their tongueNoun
7423 [e]rə-mî-yāhרְמִיָּ֥ה[is] deceitfulNoun
6310 [e]bə-p̄î-hem.בְּפִיהֶֽם׃in their mouthNoun
Hebrew Texts
מיכה 6:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֤ר עֲשִׁירֶ֙יהָ֙ מָלְא֣וּ חָמָ֔ס וְיֹשְׁבֶ֖יהָ דִּבְּרוּ־שָׁ֑קֶר וּלְשֹׁונָ֖ם רְמִיָּ֥ה בְּפִיהֶֽם׃

מיכה 6:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו־שקר ולשונם רמיה בפיהם׃

Links
Micah 6:12Micah 6:12 Text AnalysisMicah 6:12 InterlinearMicah 6:12 MultilingualMicah 6:12 TSKMicah 6:12 Cross ReferencesMicah 6:12 Bible HubMicah 6:12 Biblia ParalelaMicah 6:12 Chinese BibleMicah 6:12 French BibleMicah 6:12 German Bible

Bible Hub
Micah 6:11
Top of Page
Top of Page