Leviticus 25:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]wə-ha-‘ă-ḇar-tāוְהַֽעֲבַרְתָּ֞Then shall you cause to soundVerb
7782 [e]šō-w-p̄arשׁוֹפַ֤רthe trumpetNoun
8643 [e]tə-rū-‘āhתְּרוּעָה֙of the jubileeNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֣דֶשׁon the monthNoun
7637 [e]haš-šə-ḇi-‘î,הַשְּׁבִעִ֔יseventhAdj
6218 [e]be-‘ā-śō-wrבֶּעָשׂ֖וֹרon the tenth [day]Noun
2320 [e]la-ḥō-ḏeš;לַחֹ֑דֶשׁof the monthNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּיוֹם֙on the dayNoun
3725 [e]hak-kip-pu-rîm,הַכִּפֻּרִ֔יםof atonementNoun
5674 [e]ta-‘ă-ḇî-rūתַּעֲבִ֥ירוּyou shall soundVerb
7782 [e]šō-w-p̄ārשׁוֹפָ֖רthe trumpetNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־throughout allNoun
776 [e]’ar-ṣə-ḵem.אַרְצְכֶֽם׃your landNoun
Hebrew Texts
ויקרא 25:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַֽעֲבַרְתָּ֞ שֹׁופַ֤ר תְּרוּעָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִעִ֔י בֶּעָשֹׂ֖ור לַחֹ֑דֶשׁ בְּיֹום֙ הַכִּפֻּרִ֔ים תַּעֲבִ֥ירוּ שֹׁופָ֖ר בְּכָל־אַרְצְכֶֽם׃

ויקרא 25:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל־ארצכם׃

Links
Leviticus 25:9Leviticus 25:9 Text AnalysisLeviticus 25:9 InterlinearLeviticus 25:9 MultilingualLeviticus 25:9 TSKLeviticus 25:9 Cross ReferencesLeviticus 25:9 Bible HubLeviticus 25:9 Biblia ParalelaLeviticus 25:9 Chinese BibleLeviticus 25:9 French BibleLeviticus 25:9 German Bible

Bible Hub
Leviticus 25:8
Top of Page
Top of Page