Leviticus 23:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]wa-‘ă-śî-ṯemוַעֲשִׂיתֶ֛םThen you shall sacrificeVerb
8163 [e]śə-‘îr-שְׂעִיר־a male goatAdj
5795 [e]‘iz-zîmעִזִּ֥יםof the goatsNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֖דoneAdj
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ;לְחַטָּ֑אתfor a sin offeringNoun
8147 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵ֧יand twoNoun
3532 [e]ḵə-ḇā-śîmכְבָשִׂ֛יםlambsNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the firstNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearNoun
2077 [e]lə-ze-ḇaḥלְזֶ֥בַחfor a sacrificeNoun
8002 [e]šə-lā-mîm.שְׁלָמִֽים׃of peace offeringsNoun
Hebrew Texts
ויקרא 23:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַעֲשִׂיתֶ֛ם שְׂעִיר־עִזִּ֥ים אֶחָ֖ד לְחַטָּ֑את וּשְׁנֵ֧י כְבָשִׂ֛ים בְּנֵ֥י שָׁנָ֖ה לְזֶ֥בַח שְׁלָמִֽים׃

ויקרא 23:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועשיתם שעיר־עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים׃

Links
Leviticus 23:19Leviticus 23:19 Text AnalysisLeviticus 23:19 InterlinearLeviticus 23:19 MultilingualLeviticus 23:19 TSKLeviticus 23:19 Cross ReferencesLeviticus 23:19 Bible HubLeviticus 23:19 Biblia ParalelaLeviticus 23:19 Chinese BibleLeviticus 23:19 French BibleLeviticus 23:19 German Bible

Bible Hub
Leviticus 23:18
Top of Page
Top of Page