Leviticus 20:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-’îšוְאִ֣ישׁAnd a manNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ifPrt
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֣חshall takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
269 [e]’ă-ḥō-ṯōwאֲחֹת֡וֹhis sisterNoun
1323 [e]baṯ-בַּת־daughterNoun
1 [e]’ā-ḇîwאָבִ֣יוof his fatherNoun
176 [e]’ōwא֣וֹorConj
1323 [e]ḇaṯ-בַת־daughterNoun
517 [e]’im-mōwאִ֠מּוֹof his motherNoun
7200 [e]wə-rā-’āhוְרָאָ֨הand seeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
6172 [e]‘er-wā-ṯāhעֶרְוָתָ֜הּnakednessNoun
1931 [e]wə-hî-וְהִֽיא־and shePro
7200 [e]ṯir-’ehתִרְאֶ֤הseeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6172 [e]‘er-wā-ṯōwעֶרְוָתוֹ֙his nakednessNoun
2617 [e]ḥe-seḏחֶ֣סֶדa wicked thingNoun
1931 [e]hū,ה֔וּאit [is]Pro
3772 [e]wə-niḵ-rə-ṯū,וְנִ֨כְרְת֔וּand they shall be cut offVerb
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֖יin the sightNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
5971 [e]‘am-mām;עַמָּ֑םof their peopleNoun
6172 [e]‘er-waṯעֶרְוַ֧תthe nakednessNoun
269 [e]’ă-ḥō-ṯōwאֲחֹת֛וֹof his sisterNoun
1540 [e]gil-lāhגִּלָּ֖הhe has uncoveredVerb
5771 [e]‘ă-wō-nōwעֲוֹנ֥וֹhis iniquityNoun
5375 [e]yiś-śā.יִשָּֽׂא׃he shall bearVerb
Hebrew Texts
ויקרא 20:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֣ישׁ אֲשֶׁר־יִקַּ֣ח אֶת־אֲחֹתֹ֡ו בַּת־אָבִ֣יו אֹ֣ו בַת־אִ֠מֹּו וְרָאָ֨ה אֶת־עֶרְוָתָ֜הּ וְהִֽיא־תִרְאֶ֤ה אֶת־עֶרְוָתֹו֙ חֶ֣סֶד ה֔וּא וְנִ֨כְרְת֔וּ לְעֵינֵ֖י בְּנֵ֣י עַמָּ֑ם עֶרְוַ֧ת אֲחֹתֹ֛ו גִּלָּ֖ה עֲוֹנֹ֥ו יִשָּֽׂא׃

ויקרא 20:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיש אשר־יקח את־אחתו בת־אביו או בת־אמו וראה את־ערותה והיא־תראה את־ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא׃

Links
Leviticus 20:17Leviticus 20:17 Text AnalysisLeviticus 20:17 InterlinearLeviticus 20:17 MultilingualLeviticus 20:17 TSKLeviticus 20:17 Cross ReferencesLeviticus 20:17 Bible HubLeviticus 20:17 Biblia ParalelaLeviticus 20:17 Chinese BibleLeviticus 20:17 French BibleLeviticus 20:17 German Bible

Bible Hub
Leviticus 20:16
Top of Page
Top of Page