Leviticus 19:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
398 [e]wə-’ō-ḵə-lāwוְאֹֽכְלָיו֙And [everyone] who eats itVerb
5771 [e]‘ă-wō-nōwעֲוֹנ֣וֹhis iniquityNoun
5375 [e]yiś-śā,יִשָּׂ֔אshall bearVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־becauseConj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6944 [e]qō-ḏešקֹ֥דֶשׁthe hallowed thingNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
2490 [e]ḥil-lêl;חִלֵּ֑לhe has profanedVerb
3772 [e]wə-niḵ-rə-ṯāhוְנִכְרְתָ֛הand shall be cut offVerb
5315 [e]han-ne-p̄ešהַנֶּ֥פֶשׁsoulNoun
1931 [e]ha-hi-wהַהִ֖ואthatPro
5971 [e]mê-‘am-me-hā.מֵעַמֶּֽיהָ׃from his peopleNoun
Hebrew Texts
ויקרא 19:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֹֽכְלָיו֙ עֲוֹנֹ֣ו יִשָּׂ֔א כִּֽי־אֶת־קֹ֥דֶשׁ יְהוָ֖ה חִלֵּ֑ל וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מֵעַמֶּֽיהָ׃

ויקרא 19:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואכליו עונו ישא כי־את־קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

Links
Leviticus 19:8Leviticus 19:8 Text AnalysisLeviticus 19:8 InterlinearLeviticus 19:8 MultilingualLeviticus 19:8 TSKLeviticus 19:8 Cross ReferencesLeviticus 19:8 Bible HubLeviticus 19:8 Biblia ParalelaLeviticus 19:8 Chinese BibleLeviticus 19:8 French BibleLeviticus 19:8 German Bible

Bible Hub
Leviticus 19:7
Top of Page
Top of Page