Leviticus 19:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֣הand in the yearNoun
2549 [e]ha-ḥă-mî-šiṯ,הַחֲמִישִׁ֗תfifthAdj
398 [e]tō-ḵə-lūתֹּֽאכְלוּ֙shall you eatVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6529 [e]pir-yōw,פִּרְי֔וֹof the fruitNoun
3254 [e]lə-hō-w-sîp̄לְהוֹסִ֥יףthat it may yieldVerb
  lā-ḵemלָכֶ֖םto youPrep
8393 [e]tə-ḇū-’ā-ṯōw;תְּבוּאָת֑וֹthe increaseNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֖יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem.אֱלֹהֵיכֶֽם׃your GodNoun
Hebrew Texts
ויקרא 19:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבַשָּׁנָ֣ה הַחֲמִישִׁ֗ת תֹּֽאכְלוּ֙ אֶת־פִּרְיֹ֔ו לְהֹוסִ֥יף לָכֶ֖ם תְּבוּאָתֹ֑ו אֲנִ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃

ויקרא 19:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנה החמישת תאכלו את־פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם׃

Links
Leviticus 19:25Leviticus 19:25 Text AnalysisLeviticus 19:25 InterlinearLeviticus 19:25 MultilingualLeviticus 19:25 TSKLeviticus 19:25 Cross ReferencesLeviticus 19:25 Bible HubLeviticus 19:25 Biblia ParalelaLeviticus 19:25 Chinese BibleLeviticus 19:25 French BibleLeviticus 19:25 German Bible

Bible Hub
Leviticus 19:24
Top of Page
Top of Page