Leviticus 16:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]ū-mê-’êṯ,וּמֵאֵ֗תandAcc
5712 [e]‘ă-ḏaṯעֲדַת֙from the congregationNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֛חhe shall takeVerb
8147 [e]šə-nê-שְׁנֵֽי־twoNoun
8163 [e]śə-‘î-rêשְׂעִירֵ֥יkidsAdj
5795 [e]‘iz-zîmעִזִּ֖יםof the goatsNoun
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ;לְחַטָּ֑אתfor a sin offeringNoun
352 [e]wə-’a-yilוְאַ֥יִלand ramNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֖דoneAdj
5930 [e]lə-‘ō-lāh.לְעֹלָֽה׃for a burnt offeringNoun
Hebrew Texts
ויקרא 16:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵאֵ֗ת עֲדַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל יִקַּ֛ח שְׁנֵֽי־שְׂעִירֵ֥י עִזִּ֖ים לְחַטָּ֑את וְאַ֥יִל אֶחָ֖ד לְעֹלָֽה׃

ויקרא 16:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומאת עדת בני ישראל יקח שני־שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה׃

Links
Leviticus 16:5Leviticus 16:5 Text AnalysisLeviticus 16:5 InterlinearLeviticus 16:5 MultilingualLeviticus 16:5 TSKLeviticus 16:5 Cross ReferencesLeviticus 16:5 Bible HubLeviticus 16:5 Biblia ParalelaLeviticus 16:5 Chinese BibleLeviticus 16:5 French BibleLeviticus 16:5 German Bible

Bible Hub
Leviticus 16:4
Top of Page
Top of Page