Judges 7:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אcameVerb
1439 [e]ḡiḏ-‘ō-wnגִ֠דְעוֹןSo GideonNoun
3967 [e]ū-mê-’āh-וּמֵאָה־and the hundredNoun
376 [e]’îšאִ֨ישׁmenNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
854 [e]’it-tōwאִתּ֜וֹwithPrep
7097 [e]biq-ṣêhבִּקְצֵ֣הto the outskirtsNoun
4264 [e]ham-ma-ḥă-neh,הַֽמַּחֲנֶ֗הof the campNoun
7218 [e]rōšרֹ֚אשׁin the beginningNoun
821 [e]hā-’aš-mō-reṯהָאַשְׁמֹ֣רֶתwatchNoun
8484 [e]hat-tî-ḵō-w-nāh,הַתִּֽיכוֹנָ֔הof the middleAdj
389 [e]’aḵאַ֛ךְthey had butAdv
6965 [e]hā-qêmהָקֵ֥םnewlyVerb
6965 [e]hê-qî-mūהֵקִ֖ימוּsetVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8104 [e]haš-šō-mə-rîm;הַשֹּֽׁמְרִ֑יםthe watchVerb
8628 [e]way-yiṯ-qə-‘ūוַֽיִּתְקְעוּ֙and they blewVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ,בַּשּׁ֣וֹפָר֔וֹתthe trumpetsNoun
5310 [e]wə-nā-p̄ō-wṣוְנָפ֥וֹץand brokeVerb
3537 [e]hak-kad-dîmהַכַּדִּ֖יםthe pitchersNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthat [were]Prt
3027 [e]bə-yā-ḏām.בְּיָדָֽם׃in their handsNoun
Hebrew Texts
שופטים 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א גִ֠דְעֹון וּמֵאָה־אִ֨ישׁ אֲשֶׁר־אִתֹּ֜ו בִּקְצֵ֣ה הַֽמַּחֲנֶ֗ה רֹ֚אשׁ הָאַשְׁמֹ֣רֶת הַתִּֽיכֹונָ֔ה אַ֛ךְ הָקֵ֥ם הֵקִ֖ימוּ אֶת־הַשֹּֽׁמְרִ֑ים וַֽיִּתְקְעוּ֙ בַּשֹּׁ֣ופָרֹ֔ות וְנָפֹ֥וץ הַכַּדִּ֖ים אֲשֶׁ֥ר בְּיָדָֽם׃

שופטים 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא גדעון ומאה־איש אשר־אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את־השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם׃

Links
Judges 7:19Judges 7:19 Text AnalysisJudges 7:19 InterlinearJudges 7:19 MultilingualJudges 7:19 TSKJudges 7:19 Cross ReferencesJudges 7:19 Bible HubJudges 7:19 Biblia ParalelaJudges 7:19 Chinese BibleJudges 7:19 French BibleJudges 7:19 German Bible

Bible Hub
Judges 7:18
Top of Page
Top of Page