Judges 20:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6372 [e]ū-p̄î-nə-ḥāsוּ֠פִינְחָסand PhinehasNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֨רof EleazarNoun
1121 [e]ben-בֶּֽן־the sonNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֜ןof AaronNoun
5975 [e]‘ō-mêḏעֹמֵ֣ד ׀stoodVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֗יוbeforeNoun
3117 [e]bay-yā-mîmבַּיָּמִ֣יםdaysNoun
1992 [e]hā-hêmהָהֵם֮it in thosePro
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
3254 [e]ha-’ō-w-sip̄הַאוֹסִ֨ףagainVerb
5750 [e]‘ō-wḏע֜וֹדShall I yetSubst
3318 [e]lā-ṣêṯלָצֵ֧אתgo outVerb
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָ֛הto battleNoun
5973 [e]‘im-עִם־againstPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
1144 [e]ḇin-yā-minבִנְיָמִ֥ןof BenjaminNoun
251 [e]’ā-ḥîאָחִ֖יmy brotherNoun
518 [e]’im-אִם־orConj
2308 [e]’eḥ-dāl;אֶחְדָּ֑לshall I ceaseVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
5927 [e]‘ă-lū,עֲל֔וּGo upVerb
3588 [e]כִּ֥יforConj
4279 [e]mā-ḥārמָחָ֖רtomorrowNoun
5414 [e]’et-tə-nen-nūאֶתְּנֶ֥נּוּI will deliver themVerb
3027 [e]ḇə-yā-ḏe-ḵā.בְיָדֶֽךָ׃into your handNoun
Hebrew Texts
שופטים 20:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּ֠פִינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָ֨ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֜ן עֹמֵ֣ד ׀ לְפָנָ֗יו בַּיָּמִ֣ים הָהֵם֮ לֵאמֹר֒ הַאֹוסִ֨ף עֹ֜וד לָצֵ֧את לַמִּלְחָמָ֛ה עִם־בְּנֵֽי־בִנְיָמִ֥ן אָחִ֖י אִם־אֶחְדָּ֑ל וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ עֲל֔וּ כִּ֥י מָחָ֖ר אֶתְּנֶ֥נּוּ בְיָדֶֽךָ׃

שופטים 20:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופינחס בן־אלעזר בן־אהרן עמד ׀ לפניו בימים ההם לאמר האוסף עוד לצאת למלחמה עם־בני־בנימן אחי אם־אחדל ויאמר יהוה עלו כי מחר אתננו בידך׃

Links
Judges 20:28Judges 20:28 Text AnalysisJudges 20:28 InterlinearJudges 20:28 MultilingualJudges 20:28 TSKJudges 20:28 Cross ReferencesJudges 20:28 Bible HubJudges 20:28 Biblia ParalelaJudges 20:28 Chinese BibleJudges 20:28 French BibleJudges 20:28 German Bible

Bible Hub
Judges 20:27
Top of Page
Top of Page