Judges 19:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
14 [e]’ā-ḇūאָב֤וּdo wouldVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁים֙But the menNoun
8085 [e]liš-mō-a‘לִשְׁמֹ֣עַֽnot ListenVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
2388 [e]way-ya-ḥă-zêqוַיַּחֲזֵ֤קbut tookVerb
376 [e]hā-’îšהָאִישׁ֙the menNoun
6370 [e]bə-p̄î-laḡ-šōw,בְּפִ֣ילַגְשׁ֔וֹhis concubineNoun
3318 [e]way-yō-ṣêוַיֹּצֵ֥אand broughtVerb
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶ֖םuntoPrep
2351 [e]ha-ḥūṣ;הַח֑וּץbrought her forth themNoun
3045 [e]way-yê-ḏə-‘ūוַיֵּדְע֣וּand they knewVerb
853 [e]’ō-w-ṯāhא֠וֹתָהּherAcc
5953 [e]way-yiṯ-‘al-lə-lū-וַיִּֽתְעַלְּלוּ־and abusedVerb
  ḇāhבָ֤הּinPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3915 [e]hal-lay-lāhהַלַּ֙יְלָה֙the nightNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
1242 [e]hab-bō-qer,הַבֹּ֔קֶרthe morningNoun
7971 [e]way-šal-lə-ḥū-hāוַֽיְשַׁלְּח֖וּהָand they let her goVerb
  [ba-‘ă-lō-wṯ[בַּעֲלֹות -  
  ḵ]כ] -  
5927 [e](ka-‘ă-lō-wṯ(כַּעֲלֹ֥ותbegan to springVerb
  q)ק) -  
7837 [e]haš-šā-ḥar.הַשָּֽׁחַר׃when the dayNoun
Hebrew Texts
שופטים 19:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־אָב֤וּ הָאֲנָשִׁים֙ לִשְׁמֹ֣עַֽ לֹ֔ו וַיַּחֲזֵ֤ק הָאִישׁ֙ בְּפִ֣ילַגְשֹׁ֔ו וַיֹּצֵ֥א אֲלֵיהֶ֖ם הַח֑וּץ וַיֵּדְע֣וּ אֹ֠ותָהּ וַיִּֽתְעַלְּלוּ־בָ֤הּ כָּל־הַלַּ֙יְלָה֙ עַד־הַבֹּ֔קֶר וַֽיְשַׁלְּח֖וּהָ [בַּעֲלֹות כ] (כַּעֲלֹ֥ות ק) הַשָּֽׁחַר׃

שופטים 19:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־אבו האנשים לשמע לו ויחזק האיש בפילגשו ויצא אליהם החוץ וידעו אותה ויתעללו־בה כל־הלילה עד־הבקר וישלחוה [בעלות כ] (כעלות ק) השחר׃

Links
Judges 19:25Judges 19:25 Text AnalysisJudges 19:25 InterlinearJudges 19:25 MultilingualJudges 19:25 TSKJudges 19:25 Cross ReferencesJudges 19:25 Bible HubJudges 19:25 Biblia ParalelaJudges 19:25 Chinese BibleJudges 19:25 French BibleJudges 19:25 German Bible

Bible Hub
Judges 19:24
Top of Page
Top of Page