Joshua 8:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
589 [e]wa-’ă-nî,וַאֲנִ֗יAnd IPro
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
854 [e]’it-tî,אִתִּ֔יwithPrep
7126 [e]niq-raḇנִקְרַ֖בwill approachVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5892 [e]hā-‘îr;הָעִ֑ירthe cityNoun
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הand it shall come to passVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
3318 [e]yê-ṣə-’ūיֵצְא֤וּthey come outVerb
7125 [e]liq-rā-ṯê-nūלִקְרָאתֵ֙נוּ֙against usNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֣רasPrt
7223 [e]bā-ri-šō-nāh,בָּרִֽאשֹׁנָ֔הat the firstAdj
5127 [e]wə-nas-nūוְנַ֖סְנוּthat we will fleeVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃beforeNoun
Hebrew Texts
יהושע 8:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנִ֗י וְכָל־הָעָם֙ אֲשֶׁ֣ר אִתִּ֔י נִקְרַ֖ב אֶל־הָעִ֑יר וְהָיָ֗ה כִּֽי־יֵצְא֤וּ לִקְרָאתֵ֙נוּ֙ כַּאֲשֶׁ֣ר בָּרִֽאשֹׁנָ֔ה וְנַ֖סְנוּ לִפְנֵיהֶֽם׃

יהושע 8:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואני וכל־העם אשר אתי נקרב אל־העיר והיה כי־יצאו לקראתנו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם׃

Links
Joshua 8:5Joshua 8:5 Text AnalysisJoshua 8:5 InterlinearJoshua 8:5 MultilingualJoshua 8:5 TSKJoshua 8:5 Cross ReferencesJoshua 8:5 Bible HubJoshua 8:5 Biblia ParalelaJoshua 8:5 Chinese BibleJoshua 8:5 French BibleJoshua 8:5 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:4
Top of Page
Top of Page