Joshua 8:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘,יְהוֹשֻׁ֗עַJoshuaNoun
5186 [e]nə-ṭêhנְ֠טֵהStretch outVerb
3591 [e]bak-kî-ḏō-wnבַּכִּיד֤וֹןthe spearNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3027 [e]bə-yā-ḏə-ḵāבְּיָֽדְךָ֙[is] in your handNoun
413 [e]’el-אֶל־towardPrep
5857 [e]hā-‘ay,הָעַ֔יAiNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
3027 [e]ḇə-yā-ḏə-ḵāבְיָדְךָ֖it into your handNoun
5414 [e]’et-tə-nen-nāh;אֶתְּנֶ֑נָּהfor I will giveVerb
5186 [e]way-yêṭוַיֵּ֧טAnd stretched outVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֛עַJoshuaNoun
3591 [e]bak-kî-ḏō-wnבַּכִּיד֥וֹןthe spearNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3027 [e]bə-yā-ḏōwבְּיָד֖וֹ[he had] in his handNoun
413 [e]’el-אֶל־towardPrep
5892 [e]hā-‘îr.הָעִֽיר׃the cityNoun
Hebrew Texts
יהושע 8:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־יְהֹושֻׁ֗עַ נְ֠טֵה בַּכִּידֹ֤ון אֲשֶׁר־בְּיָֽדְךָ֙ אֶל־הָעַ֔י כִּ֥י בְיָדְךָ֖ אֶתְּנֶ֑נָּה וַיֵּ֧ט יְהֹושֻׁ֛עַ בַּכִּידֹ֥ון אֲשֶׁר־בְּיָדֹ֖ו אֶל־הָעִֽיר׃

יהושע 8:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־יהושע נטה בכידון אשר־בידך אל־העי כי בידך אתננה ויט יהושע בכידון אשר־בידו אל־העיר׃

Links
Joshua 8:18Joshua 8:18 Text AnalysisJoshua 8:18 InterlinearJoshua 8:18 MultilingualJoshua 8:18 TSKJoshua 8:18 Cross ReferencesJoshua 8:18 Bible HubJoshua 8:18 Biblia ParalelaJoshua 8:18 Chinese BibleJoshua 8:18 French BibleJoshua 8:18 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:17
Top of Page
Top of Page