Joshua 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-hā-’ă-nā-šîm,וְהָאֲנָשִׁ֗יםAnd the menNoun
7291 [e]rā-ḏə-p̄ūרָדְפ֤וּpursuedVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hemאַֽחֲרֵיהֶם֙after themAdv
1870 [e]de-reḵדֶּ֣רֶךְthe wayNoun
3383 [e]hay-yar-dên,הַיַּרְדֵּ֔ןto JordanNoun
5921 [e]‘alעַ֖לtoPrep
4569 [e]ham-ma‘-bə-rō-wṯ;הַֽמַּעְבְּר֑וֹתthe fordsNoun
8179 [e]wə-haš-ša-‘arוְהַשַּׁ֣עַרand the gateNoun
5462 [e]sā-ḡā-rū,סָגָ֔רוּthey shutVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֕יas soon overAdv
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֛ר[that] which themPrt
3318 [e]yā-ṣə-’ūיָצְא֥וּwere gone outVerb
7291 [e]hā-rō-ḏə-p̄îmהָרֹדְפִ֖יםthey who pursuedVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hem.אַחֲרֵיהֶֽם׃afterAdv
Hebrew Texts
יהושע 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאֲנָשִׁ֗ים רָדְפ֤וּ אַֽחֲרֵיהֶם֙ דֶּ֣רֶךְ הַיַּרְדֵּ֔ן עַ֖ל הַֽמַּעְבְּרֹ֑ות וְהַשַּׁ֣עַר סָגָ֔רוּ אַחֲרֵ֕י כַּאֲשֶׁ֛ר יָצְא֥וּ הָרֹדְפִ֖ים אַחֲרֵיהֶֽם׃

יהושע 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרדפים אחריהם׃

Links
Joshua 2:7Joshua 2:7 Text AnalysisJoshua 2:7 InterlinearJoshua 2:7 MultilingualJoshua 2:7 TSKJoshua 2:7 Cross ReferencesJoshua 2:7 Bible HubJoshua 2:7 Biblia ParalelaJoshua 2:7 Chinese BibleJoshua 2:7 French BibleJoshua 2:7 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:6
Top of Page
Top of Page