Job 36:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
637 [e]wə-’ap̄וְאַ֤ףand Even soConj
5496 [e]hă-sî-ṯə-ḵāהֲסִיתְךָ֨ ׀would he has removed youVerb
6310 [e]mip-pî-מִפִּי־from the mouthNoun
6862 [e]ṣār,צָ֗רof distressAdj
7338 [e]ra-ḥaḇרַ֭חַב[into] a broad placeNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
4164 [e]mū-ṣāqמוּצָ֣ק[there is] narrow placeNoun
8478 [e]taḥ-te-hā;תַּחְתֶּ֑יהָwhereNoun
5183 [e]wə-na-ḥaṯוְנַ֥חַתthat which should be setNoun
7979 [e]lə-ḥā-nə-ḵā,שֻׁ֝לְחָנְךָ֗on your tableNoun
4390 [e]mā-lêמָ֣לֵא[should be] fullVerb
1880 [e]ḏā-šen.דָֽשֶׁן׃of fatnessNoun
Hebrew Texts
איוב 36:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַ֤ף הֲסִיתְךָ֨ ׀ מִפִּי־צָ֗ר רַ֭חַב לֹא־מוּצָ֣ק תַּחְתֶּ֑יהָ וְנַ֥חַת לְחָנְךָ֗ מָ֣לֵא דָֽשֶׁן׃

איוב 36:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואף הסיתך ׀ מפי־צר רחב לא־מוצק תחתיה ונחת לחנך מלא דשן׃

Links
Job 36:16Job 36:16 Text AnalysisJob 36:16 InterlinearJob 36:16 MultilingualJob 36:16 TSKJob 36:16 Cross ReferencesJob 36:16 Bible HubJob 36:16 Biblia ParalelaJob 36:16 Chinese BibleJob 36:16 French BibleJob 36:16 German Bible

Bible Hub
Job 36:15
Top of Page
Top of Page