Job 28:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
5414 [e]yut-tanיֻתַּ֣ןdo be gottenVerb
5458 [e]sə-ḡō-wrסְג֣וֹרfor goldNoun
8478 [e]taḥ-te-hā;תַּחְתֶּ֑יהָin exchangeNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
8254 [e]yiš-šā-qêl,יִ֝שָּׁקֵ֗לshall be weighedVerb
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֣סֶףsilverNoun
4242 [e]mə-ḥî-rāh.מְחִירָֽהּ׃as its priceNoun
Hebrew Texts
איוב 28:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹא־יֻתַּ֣ן סְגֹ֣ור תַּחְתֶּ֑יהָ וְלֹ֥א יִ֝שָּׁקֵ֗ל כֶּ֣סֶף מְחִירָֽהּ׃

איוב 28:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃

Links
Job 28:15Job 28:15 Text AnalysisJob 28:15 InterlinearJob 28:15 MultilingualJob 28:15 TSKJob 28:15 Cross ReferencesJob 28:15 Bible HubJob 28:15 Biblia ParalelaJob 28:15 Chinese BibleJob 28:15 French BibleJob 28:15 German Bible

Bible Hub
Job 28:14
Top of Page
Top of Page