Jeremiah 9:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1869 [e]way-yaḏ-rə-ḵūוַֽיַּדְרְכ֤וּAnd they bendVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3956 [e]lə-šō-w-nāmלְשׁוֹנָם֙their tonguesNoun
7198 [e]qaš-tāmקַשְׁתָּ֣ם[like] their bowNoun
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶר[for] LiesNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
530 [e]le-’ĕ-mū-nāhלֶאֱמוּנָ֖הfor the truthNoun
1396 [e]gā-ḇə-rūגָּבְר֣וּvaliantVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣ;בָאָ֑רֶץin the landNoun
3588 [e]כִּי֩forConj
7451 [e]mê-rā-‘āhמֵרָעָ֨הfrom evilAdj
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7451 [e]rā-‘āhרָעָ֧ה ׀evilAdj
3318 [e]yā-ṣā-’ūיָצָ֛אוּfor they proceedVerb
853 [e]wə-’ō-ṯîוְאֹתִ֥יandAcc
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3045 [e]yā-ḏā-‘ūיָדָ֖עוּdo they know meVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 9:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּדְרְכ֤וּ אֶת־לְשֹׁונָם֙ קַשְׁתָּ֣ם שֶׁ֔קֶר וְלֹ֥א לֶאֱמוּנָ֖ה גָּבְר֣וּ בָאָ֑רֶץ כִּי֩ מֵרָעָ֨ה אֶל־רָעָ֧ה ׀ יָצָ֛אוּ וְאֹתִ֥י לֹֽא־יָדָ֖עוּ נְאֻם־יְהוָֽה׃ ס

ירמיה 9:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידרכו את־לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל־רעה ׀ יצאו ואתי לא־ידעו נאם־יהוה׃ ס

Links
Jeremiah 9:3Jeremiah 9:3 Text AnalysisJeremiah 9:3 InterlinearJeremiah 9:3 MultilingualJeremiah 9:3 TSKJeremiah 9:3 Cross ReferencesJeremiah 9:3 Bible HubJeremiah 9:3 Biblia ParalelaJeremiah 9:3 Chinese BibleJeremiah 9:3 French BibleJeremiah 9:3 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 9:2
Top of Page
Top of Page