Jeremiah 51:64
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-mar-tā,וְאָמַרְתָּ֗And you shall sayVerb
3602 [e]kā-ḵāhכָּ֠כָהThusAdv
8257 [e]tiš-qa‘תִּשְׁקַ֨עshall sinkVerb
894 [e]bā-ḇelבָּבֶ֤לBabylonNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
6965 [e]ṯā-qūmתָקוּם֙do riseVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יthe fromNoun
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָרָעָ֗הevilAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֛יI [am]Pro
935 [e]mê-ḇîמֵבִ֥יאwill bringVerb
5921 [e]‘ā-le-hāעָלֶ֖יהָonPrep
3286 [e]wə-yā-‘ê-p̄ū;וְיָעֵ֑פוּand they shall be wearyVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־ThusPrep
2008 [e]hên-nāhהֵ֖נָּהfar [are]Adv
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יthe wordsNoun
3414 [e]yir-mə-yā-hū.יִרְמְיָֽהוּ׃of JeremiahNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 51:64 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמַרְתָּ֗ כָּ֠כָה תִּשְׁקַ֨ע בָּבֶ֤ל וְלֹֽא־תָקוּם֙ מִפְּנֵ֣י הָרָעָ֗ה אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י מֵבִ֥יא עָלֶ֖יהָ וְיָעֵ֑פוּ עַד־הֵ֖נָּה דִּבְרֵ֥י יִרְמְיָֽהוּ׃ ס

ירמיה 51:64 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמרת ככה תשקע בבל ולא־תקום מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה ויעפו עד־הנה דברי ירמיהו׃ ס

Links
Jeremiah 51:64Jeremiah 51:64 Text AnalysisJeremiah 51:64 InterlinearJeremiah 51:64 MultilingualJeremiah 51:64 TSKJeremiah 51:64 Cross ReferencesJeremiah 51:64 Bible HubJeremiah 51:64 Biblia ParalelaJeremiah 51:64 Chinese BibleJeremiah 51:64 French BibleJeremiah 51:64 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:63
Top of Page
Top of Page