Jeremiah 51:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2308 [e]ḥā-ḏə-lūחָדְלוּ֩have forborneVerb
1368 [e]ḡib-bō-w-rêגִבּוֹרֵ֨יThe mighty menAdj
894 [e]ḇā-ḇelבָבֶ֜לof BabylonNoun
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêm,לְהִלָּחֵ֗םto fightVerb
3427 [e]yā-šə-ḇūיָֽשְׁבוּ֙they have remainedVerb
4679 [e]bam-mə-ṣā-ḏō-wṯ,בַּמְּצָד֔וֹתin the strongholdsNoun
5405 [e]nā-šə-ṯāhנָשְׁתָ֥הhas failedVerb
1369 [e]ḡə-ḇū-rā-ṯāmגְבוּרָתָ֖םtheir mightNoun
1961 [e]hā-yūהָי֣וּthey becameVerb
802 [e]lə-nā-šîm;לְנָשִׁ֑יםas womenNoun
3341 [e]hiṣ-ṣî-ṯūהִצִּ֥יתוּthey have burned herVerb
4908 [e]miš-kə-nō-ṯe-hāמִשְׁכְּנֹתֶ֖יהָdwelling placesNoun
7665 [e]niš-bə-rūנִשְׁבְּר֥וּare broken herVerb
1280 [e]ḇə-rî-ḥe-hā.בְרִיחֶֽיהָ׃barsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 51:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חָדְלוּ֩ גִבֹּורֵ֨י בָבֶ֜ל לְהִלָּחֵ֗ם יָֽשְׁבוּ֙ בַּמְּצָדֹ֔ות נָשְׁתָ֥ה גְבוּרָתָ֖ם הָי֣וּ לְנָשִׁ֑ים הִצִּ֥יתוּ מִשְׁכְּנֹתֶ֖יהָ נִשְׁבְּר֥וּ בְרִיחֶֽיהָ׃

ירמיה 51:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חדלו גבורי בבל להלחם ישבו במצדות נשתה גבורתם היו לנשים הציתו משכנתיה נשברו בריחיה׃

Links
Jeremiah 51:30Jeremiah 51:30 Text AnalysisJeremiah 51:30 InterlinearJeremiah 51:30 MultilingualJeremiah 51:30 TSKJeremiah 51:30 Cross ReferencesJeremiah 51:30 Bible HubJeremiah 51:30 Biblia ParalelaJeremiah 51:30 Chinese BibleJeremiah 51:30 French BibleJeremiah 51:30 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 51:29
Top of Page
Top of Page