Jeremiah 49:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8052 [e]šə-mū-‘āhשְׁמוּעָ֤הa rumorNoun
8085 [e]šā-ma‘-tîשָׁמַ֙עְתִּי֙I have heardVerb
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
6735 [e]wə-ṣîrוְצִ֖ירand an ambassadorNoun
1471 [e]bag-gō-w-yimבַּגּוֹיִ֣םamong the nationsNoun
7971 [e]šā-lū-aḥ;שָׁל֑וּחַis sentVerb
6908 [e]hiṯ-qab-bə-ṣūהִֽתְקַבְּצוּ֙[saying] Gather you togetherVerb
935 [e]ū-ḇō-’ūוּבֹ֣אוּand comeVerb
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָagainst herPrep
6965 [e]wə-qū-mūוְק֖וּמוּand rise upVerb
4421 [e]lam-mil-ḥā-māh.לַמִּלְחָמָֽה׃to the battleNoun
Hebrew Texts
ירמיה 49:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁמוּעָ֤ה שָׁמַ֙עְתִּי֙ מֵאֵ֣ת יְהוָ֔ה וְצִ֖יר בַּגֹּויִ֣ם שָׁל֑וּחַ הִֽתְקַבְּצוּ֙ וּבֹ֣אוּ עָלֶ֔יהָ וְק֖וּמוּ לַמִּלְחָמָֽה׃

ירמיה 49:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שמועה שמעתי מאת יהוה וציר בגוים שלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה׃

Links
Jeremiah 49:14Jeremiah 49:14 Text AnalysisJeremiah 49:14 InterlinearJeremiah 49:14 MultilingualJeremiah 49:14 TSKJeremiah 49:14 Cross ReferencesJeremiah 49:14 Bible HubJeremiah 49:14 Biblia ParalelaJeremiah 49:14 Chinese BibleJeremiah 49:14 French BibleJeremiah 49:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 49:13
Top of Page
Top of Page