Jeremiah 46:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
631 [e]’is-rūאִסְר֣וּHarnessVerb
5483 [e]has-sū-sîm,הַסּוּסִ֗יםthe horsesNoun
5927 [e]wa-‘ă-lūוַֽעֲלוּ֙and get up youVerb
6571 [e]hap-pā-rā-šîm,הַפָּ֣רָשִׁ֔יםhorsemenNoun
3320 [e]wə-hiṯ-yaṣ-ṣə-ḇūוְהִֽתְיַצְּב֖וּand stand forthVerb
3553 [e]bə-ḵō-w-ḇā-‘îm;בְּכ֥וֹבָעִ֑יםwith helmetsNoun
4838 [e]mir-qūמִרְקוּ֙furbishVerb
7420 [e]hā-rə-mā-ḥîm,הָֽרְמָחִ֔יםthe spearsNoun
3847 [e]liḇ-šūלִבְשׁ֖וּput onVerb
5630 [e]has-sir-yō-nōṯ.הַסִּרְיֹנֹֽת׃the brigandinesNoun
Hebrew Texts
ירמיה 46:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִסְר֣וּ הַסּוּסִ֗ים וַֽעֲלוּ֙ הַפָּ֣רָשִׁ֔ים וְהִֽתְיַצְּב֖וּ בְּכֹ֥ובָעִ֑ים מִרְקוּ֙ הָֽרְמָחִ֔ים לִבְשׁ֖וּ הַסִּרְיֹנֹֽת׃

ירמיה 46:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשו הסרינת׃

Links
Jeremiah 46:4Jeremiah 46:4 Text AnalysisJeremiah 46:4 InterlinearJeremiah 46:4 MultilingualJeremiah 46:4 TSKJeremiah 46:4 Cross ReferencesJeremiah 46:4 Bible HubJeremiah 46:4 Biblia ParalelaJeremiah 46:4 Chinese BibleJeremiah 46:4 French BibleJeremiah 46:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:3
Top of Page
Top of Page