Jeremiah 46:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]’at-tāhאַ֠תָּהyouPro
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָ֞אdo FearVerb
5650 [e]‘aḇ-dîעַבְדִּ֤יmy servantNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַֽעֲקֹב֙O JacobNoun
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־saidNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
854 [e]’it-tə-ḵāאִתְּךָ֖withPrep
589 [e]’ā-nî;אָ֑נִיI youPro
3588 [e]כִּי֩forConj
6213 [e]’e-‘ĕ-śehאֶעֱשֶׂ֨ה[am] I will makeVerb
3617 [e]ḵā-lāhכָלָ֜הa full endNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָֽל־of allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֣ם ׀the nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רWherePrt
5080 [e]hid-daḥ-tî-ḵāהִדַּחְתִּ֣יךָI have drivenVerb
8033 [e]šām-māh,שָׁ֗מָּהwhereAdv
853 [e]wə-’ō-ṯə-ḵāוְאֹֽתְךָ֙andAcc
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
6213 [e]’e-‘ĕ-śehאֶעֱשֶׂ֣הdo makeVerb
3617 [e]ḵā-lāh,כָלָ֔הa full endNoun
3256 [e]wə-yis-sar-tî-ḵāוְיִסַּרְתִּ֙יךָ֙but correct youVerb
4941 [e]lam-miš-pāṭ,לַמִּשְׁפָּ֔טin measureNoun
5352 [e]wə-naq-qêhוְנַקֵּ֖הand leave you whollyVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5352 [e]’ă-naq-qe-kā.אֲנַקֶּֽךָּ׃do unpunishedVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 46:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֠תָּה אַל־תִּירָ֞א עַבְדִּ֤י יַֽעֲקֹב֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה כִּ֥י אִתְּךָ֖ אָ֑נִי כִּי֩ אֶעֱשֶׂ֨ה כָלָ֜ה בְּכָֽל־הַגֹּויִ֣ם ׀ אֲשֶׁ֧ר הִדַּחְתִּ֣יךָ שָׁ֗מָּה וְאֹֽתְךָ֙ לֹא־אֶעֱשֶׂ֣ה כָלָ֔ה וְיִסַּרְתִּ֙יךָ֙ לַמִּשְׁפָּ֔ט וְנַקֵּ֖ה לֹ֥א אֲנַקֶּֽךָּ׃ ס

ירמיה 46:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אתה אל־תירא עבדי יעקב נאם־יהוה כי אתך אני כי אעשה כלה בכל־הגוים ׀ אשר הדחתיך שמה ואתך לא־אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך׃ ס

Links
Jeremiah 46:28Jeremiah 46:28 Text AnalysisJeremiah 46:28 InterlinearJeremiah 46:28 MultilingualJeremiah 46:28 TSKJeremiah 46:28 Cross ReferencesJeremiah 46:28 Bible HubJeremiah 46:28 Biblia ParalelaJeremiah 46:28 Chinese BibleJeremiah 46:28 French BibleJeremiah 46:28 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 46:27
Top of Page
Top of Page