Jeremiah 40:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֞רThe wordNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1961 [e]hā-yāhהָיָ֤הcameVerb
413 [e]’el-אֶֽל־untoPrep
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָ֙הוּ֙JeremiahNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
310 [e]’a-ḥarאַחַ֣ר ׀afterAdv
7971 [e]šal-laḥשַׁלַּ֣חhad let him goVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֗וֹ - Acc
5018 [e]nə-ḇū-zar-’ă-ḏānנְבוּזַרְאֲדָ֛ןthe NebuzaradanNoun
7227 [e]raḇ-רַב־captainAdj
2876 [e]ṭab-bā-ḥîmטַבָּחִ֖יםof the guardNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
7414 [e]hā-rā-māh;הָֽרָמָ֑הRamahNoun
3947 [e]bə-qaḥ-tōwבְּקַחְתּ֣וֹwhen he had takenVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֗וֹ - Acc
1931 [e]wə-hū-וְהֽוּא־and him himPro
631 [e]’ā-sūrאָס֤וּרbeing boundVerb
246 [e]bā-ziq-qîmבָּֽאזִקִּים֙in chainsNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֨וֹךְamongNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1546 [e]gā-lūṯגָּל֤וּתthat were carried away captiveNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֙ם֙of JerusalemNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh,וִֽיהוּדָ֔הJudahNoun
1540 [e]ham-muḡ-lîmהַמֻּגְלִ֖יםthat were carried away captiveVerb
894 [e]bā-ḇe-lāh.בָּבֶֽלָה׃to BabylonNoun
Hebrew Texts
ירמיה 40:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־הָיָ֤ה אֶֽל־יִרְמְיָ֙הוּ֙ מֵאֵ֣ת יְהוָ֔ה אַחַ֣ר ׀ שַׁלַּ֣ח אֹתֹ֗ו נְבוּזַרְאֲדָ֛ן רַב־טַבָּחִ֖ים מִן־הָֽרָמָ֑ה בְּקַחְתֹּ֣ו אֹתֹ֗ו וְהֽוּא־אָס֤וּר בָּֽאזִקִּים֙ בְּתֹ֨וךְ כָּל־גָּל֤וּת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ וִֽיהוּדָ֔ה הַמֻּגְלִ֖ים בָּבֶֽלָה׃

ירמיה 40:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הדבר אשר־היה אל־ירמיהו מאת יהוה אחר ׀ שלח אתו נבוזראדן רב־טבחים מן־הרמה בקחתו אתו והוא־אסור באזקים בתוך כל־גלות ירושלם ויהודה המגלים בבלה׃

Links
Jeremiah 40:1Jeremiah 40:1 Text AnalysisJeremiah 40:1 InterlinearJeremiah 40:1 MultilingualJeremiah 40:1 TSKJeremiah 40:1 Cross ReferencesJeremiah 40:1 Bible HubJeremiah 40:1 Biblia ParalelaJeremiah 40:1 Chinese BibleJeremiah 40:1 French BibleJeremiah 40:1 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 39:18
Top of Page
Top of Page