Jeremiah 4:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3526 [e]kab-bə-sîכַּבְּסִ֨יwashVerb
7451 [e]mê-rā-‘āhמֵרָעָ֤הfrom wickednessAdj
3820 [e]lib-bêḵלִבֵּךְ֙your heartNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םO JerusalemNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֖עַןto the end thatSubst
3467 [e]tiw-wā-šê-‘î;תִּוָּשֵׁ֑עִיyou may be savedVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
4970 [e]mā-ṯayמָתַ֛יwhenInt
3885 [e]tā-lînתָּלִ֥יןlodgeVerb
7130 [e]bə-qir-bêḵבְּקִרְבֵּ֖ךְinsideNoun
4284 [e]maḥ-šə-ḇō-wṯמַחְשְׁב֥וֹתthoughtsNoun
205 [e]’ō-w-nêḵ.אוֹנֵֽךְ׃shall your vainNoun
Hebrew Texts
ירמיה 4:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּבְּסִ֨י מֵרָעָ֤ה לִבֵּךְ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם לְמַ֖עַן תִּוָּשֵׁ֑עִי עַד־מָתַ֛י תָּלִ֥ין בְּקִרְבֵּ֖ךְ מַחְשְׁבֹ֥ות אֹונֵֽךְ׃

ירמיה 4:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי עד־מתי תלין בקרבך מחשבות אונך׃

Links
Jeremiah 4:14Jeremiah 4:14 Text AnalysisJeremiah 4:14 InterlinearJeremiah 4:14 MultilingualJeremiah 4:14 TSKJeremiah 4:14 Cross ReferencesJeremiah 4:14 Bible HubJeremiah 4:14 Biblia ParalelaJeremiah 4:14 Chinese BibleJeremiah 4:14 French BibleJeremiah 4:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:13
Top of Page
Top of Page