Jeremiah 38:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־But ifConj
8085 [e]yiš-mə-‘ūיִשְׁמְע֣וּhearVerb
8269 [e]haś-śā-rîmהַשָּׂרִים֮the princesNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
1696 [e]ḏib-bar-tîדִבַּ֣רְתִּיI have talkedVerb
854 [e]’it-tāḵאִתָּךְ֒withPrep
935 [e]ū-ḇā-’ūוּבָ֣אוּyou and they comeVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֣יךָunto youPrep
559 [e]wə-’ā-mə-rūוְֽאָמְר֪וּand sayVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֟יךָunto youPrep
5046 [e]hag-gî-ḏāh-הַגִּֽידָה־DeclareVerb
4994 [e]נָּ֨אto us nowInj
  lā-nūלָ֜נוּtoPrep
4100 [e]mah-מַה־whatPro
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֧רְתָּyou have saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֛לֶךְthe kingNoun
408 [e]’al-אַל־it notAdv
3582 [e]tə-ḵa-ḥêḏתְּכַחֵ֥דdo hideVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֖נּוּfrom usPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
4191 [e]nə-mî-ṯe-ḵā;נְמִיתֶ֑ךָdo put you to deathVerb
4100 [e]ū-mah-וּמַה־also whatPro
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֥רsaidVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֖יךָuntoPrep
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
ירמיה 38:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִֽי־יִשְׁמְע֣וּ הַשָּׂרִים֮ כִּֽי־דִבַּ֣רְתִּי אִתָּךְ֒ וּבָ֣אוּ אֵלֶ֣יךָ וְֽאָמְר֪וּ אֵלֶ֟יךָ הַגִּֽידָה־נָּ֨א לָ֜נוּ מַה־דִּבַּ֧רְתָּ אֶל־הַמֶּ֛לֶךְ אַל־תְּכַחֵ֥ד מִמֶּ֖נּוּ וְלֹ֣א נְמִיתֶ֑ךָ וּמַה־דִּבֶּ֥ר אֵלֶ֖יךָ הַמֶּֽלֶךְ׃

ירמיה 38:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי־ישמעו השרים כי־דברתי אתך ובאו אליך ואמרו אליך הגידה־נא לנו מה־דברת אל־המלך אל־תכחד ממנו ולא נמיתך ומה־דבר אליך המלך׃

Links
Jeremiah 38:25Jeremiah 38:25 Text AnalysisJeremiah 38:25 InterlinearJeremiah 38:25 MultilingualJeremiah 38:25 TSKJeremiah 38:25 Cross ReferencesJeremiah 38:25 Bible HubJeremiah 38:25 Biblia ParalelaJeremiah 38:25 Chinese BibleJeremiah 38:25 French BibleJeremiah 38:25 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 38:24
Top of Page
Top of Page