Jeremiah 36:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd it came to passVerb
8141 [e]ḇaš-šā-nāhבַשָּׁנָ֣הin the yearNoun
2549 [e]ha-ḥă-mi-šîṯהַ֠חֲמִשִׁיתfifthAdj
3079 [e]lî-hō-w-yā-qîmלִיהוֹיָקִ֨יםof JehoiakimNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
2977 [e]yō-šî-yā-hūיֹאשִׁיָּ֤הוּof JosiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֣דֶשׁin the monthNoun
8671 [e]hat-tə-ši-‘î,הַתְּשִׁעִ֔יninthAdj
7121 [e]qā-rə-’ūקָרְא֨וּ[that] they proclaimedVerb
6685 [e]ṣō-wmצ֜וֹםa fastNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֧יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירֽוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and to allNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םthe peopleNoun
935 [e]hab-bā-’îmהַבָּאִ֛יםthat cameVerb
5892 [e]mê-‘ā-rêמֵעָרֵ֥יfrom the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
Hebrew Texts
ירמיה 36:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י בַשָּׁנָ֣ה הַ֠חֲמִשִׁית לִיהֹויָקִ֨ים בֶּן־יֹאשִׁיָּ֤הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַתְּשִׁעִ֔י קָרְא֨וּ צֹ֜ום לִפְנֵ֧י יְהוָ֛ה כָּל־הָעָ֖ם בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם וְכָל־הָעָ֗ם הַבָּאִ֛ים מֵעָרֵ֥י יְהוּדָ֖ה בִּירוּשָׁלִָֽם׃

ירמיה 36:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשנה החמשית ליהויקים בן־יאשיהו מלך־יהודה בחדש התשעי קראו צום לפני יהוה כל־העם בירושלם וכל־העם הבאים מערי יהודה בירושלם׃

Links
Jeremiah 36:9Jeremiah 36:9 Text AnalysisJeremiah 36:9 InterlinearJeremiah 36:9 MultilingualJeremiah 36:9 TSKJeremiah 36:9 Cross ReferencesJeremiah 36:9 Bible HubJeremiah 36:9 Biblia ParalelaJeremiah 36:9 Chinese BibleJeremiah 36:9 French BibleJeremiah 36:9 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 36:8
Top of Page
Top of Page