Jeremiah 35:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1004 [e]ū-lə-ḇêṯוּלְבֵ֨יתand to the houseNoun
7397 [e]hā-rê-ḵā-ḇîmהָרֵכָבִ֜יםof the RechabitesNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaidVerb
3414 [e]yir-mə-yā-hū,יִרְמְיָ֗הוּJeremiahNoun
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָאוֹת֙of hostsNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יthe GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֚עַןBecausePrep
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
8085 [e]šə-ma‘-tem,שְׁמַעְתֶּ֔םyou have obeyedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4687 [e]miṣ-waṯמִצְוַ֖תthe commandNoun
3082 [e]yə-hō-w-nā-ḏāḇיְהוֹנָדָ֣בof JonadabNoun
1 [e]’ă-ḇî-ḵem;אֲבִיכֶ֑םyour fatherNoun
8104 [e]wat-tiš-mə-rūוַֽתִּשְׁמְרוּ֙and keptVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4687 [e]miṣ-wō-ṯāw,מִצְוֹתָ֔יוhis preceptsNoun
6213 [e]wat-ta-‘ă-śū,וַֽתַּעֲשׂ֔וּand doneVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֥לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־hePrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֖הhe has commandedVerb
853 [e]’eṯ-ḵem.אֶתְכֶֽם׃ - Acc
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 35:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְבֵ֨ית הָרֵכָבִ֜ים אָמַ֣ר יִרְמְיָ֗הוּ כֹּֽה־אָמַ֞ר יְהוָ֤ה צְבָאֹות֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל יַ֚עַן אֲשֶׁ֣ר שְׁמַעְתֶּ֔ם עַל־מִצְוַ֖ת יְהֹונָדָ֣ב אֲבִיכֶ֑ם וַֽתִּשְׁמְרוּ֙ אֶת־כָּל־מִצְוֹתָ֔יו וַֽתַּעֲשׂ֔וּ כְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־צִוָּ֖ה אֶתְכֶֽם׃ ס

ירמיה 35:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה־אמר יהוה צבאות אלהי ישראל יען אשר שמעתם על־מצות יהונדב אביכם ותשמרו את־כל־מצותיו ותעשו ככל אשר־צוה אתכם׃ ס

Links
Jeremiah 35:18Jeremiah 35:18 Text AnalysisJeremiah 35:18 InterlinearJeremiah 35:18 MultilingualJeremiah 35:18 TSKJeremiah 35:18 Cross ReferencesJeremiah 35:18 Bible HubJeremiah 35:18 Biblia ParalelaJeremiah 35:18 Chinese BibleJeremiah 35:18 French BibleJeremiah 35:18 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 35:17
Top of Page
Top of Page