Jeremiah 34:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7093 [e]miq-qêṣמִקֵּ֣ץAt the endNoun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֣בַעof sevenNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִ֡יםyearsNoun
7971 [e]tə-šal-lə-ḥūתְּֽשַׁלְּח֡וּlet you goVerb
376 [e]’îšאִישׁ֩every manNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
251 [e]’ā-ḥîwאָחִ֨יוa his brotherNoun
5680 [e]hā-‘iḇ-rîהָעִבְרִ֜יHebrewAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶֽׁר־thatPrt
4376 [e]yim-mā-ḵêrיִמָּכֵ֣רhas been soldVerb
  lə-ḵā,לְךָ֗toPrep
5647 [e]wa-‘ă-ḇā-ḏə-ḵāוַעֲבָֽדְךָ֙when he has served youVerb
8337 [e]šêšשֵׁ֣שׁsixNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֔יםyearsNoun
7971 [e]wə-šil-laḥ-tōwוְשִׁלַּחְתּ֥וֹand you shall let him goVerb
2670 [e]ḥā-p̄ə-šîחָפְשִׁ֖יfreeAdj
5973 [e]mê-‘im-māḵ;מֵֽעִמָּ֑ךְfromPrep
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־and notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֤וּdo listenedVerb
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-ḵemאֲבֽוֹתֵיכֶם֙but your fathersNoun
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אneitherAdv
5186 [e]hiṭ-ṭūהִטּ֖וּinclinedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
241 [e]’ā-zə-nām.אָזְנָֽם׃their earNoun
Hebrew Texts
ירמיה 34:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִקֵּ֣ץ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֡ים תְּֽשַׁלְּח֡וּ אִישׁ֩ אֶת־אָחִ֨יו הָעִבְרִ֜י אֲשֶֽׁר־יִמָּכֵ֣ר לְךָ֗ וַעֲבָֽדְךָ֙ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְשִׁלַּחְתֹּ֥ו חָפְשִׁ֖י מֵֽעִמָּ֑ךְ וְלֹֽא־שָׁמְע֤וּ אֲבֹֽותֵיכֶם֙ אֵלַ֔י וְלֹ֥א הִטּ֖וּ אֶת־אָזְנָֽם׃

ירמיה 34:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מקץ שבע שנים תשלחו איש את־אחיו העברי אשר־ימכר לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמך ולא־שמעו אבותיכם אלי ולא הטו את־אזנם׃

Links
Jeremiah 34:14Jeremiah 34:14 Text AnalysisJeremiah 34:14 InterlinearJeremiah 34:14 MultilingualJeremiah 34:14 TSKJeremiah 34:14 Cross ReferencesJeremiah 34:14 Bible HubJeremiah 34:14 Biblia ParalelaJeremiah 34:14 Chinese BibleJeremiah 34:14 French BibleJeremiah 34:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 34:13
Top of Page
Top of Page