Jeremiah 32:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6667 [e]wə-ṣiḏ-qî-yā-hūוְצִדְקִיָּ֙הוּ֙And ZedekiahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
4422 [e]yim-mā-lêṭיִמָּלֵ֖טdo escapeVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֣דout of the handNoun
3778 [e]hak-kaś-dîm;הַכַּשְׂדִּ֑יםof the ChaldeansNoun
3588 [e]כִּ֣יbutConj
5414 [e]hin-nā-ṯōnהִנָּתֹ֤ןshall surelyVerb
5414 [e]yin-nā-ṯênיִנָּתֵן֙be deliveredVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דinto the handNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
894 [e]bā-ḇel,בָּבֶ֔לof BabylonNoun
1696 [e]wə-ḏib-ber-וְדִבֶּר־and shall speak himVerb
6310 [e]pîwפִּ֣יוmouthNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
6310 [e]pîw,פִּ֔יוto mouthNoun
5869 [e]wə-‘ê-nāwוְעֵינָ֖יוand his eyesNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
  [‘ê-nōw[עֵינֹו -  
  ḵ]כ] -  
5869 [e](‘ê-nāw(עֵינָ֥יוhis eyesNoun
  q)ק) -  
7200 [e]tir-’e-nāh.תִּרְאֶֽינָה׃shall beholdVerb
Hebrew Texts
ירמיה 32:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְצִדְקִיָּ֙הוּ֙ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה לֹ֥א יִמָּלֵ֖ט מִיַּ֣ד הַכַּשְׂדִּ֑ים כִּ֣י הִנָּתֹ֤ן יִנָּתֵן֙ בְּיַ֣ד מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֔ל וְדִבֶּר־פִּ֣יו עִם־פִּ֔יו וְעֵינָ֖יו אֶת־ [עֵינֹו כ] (עֵינָ֥יו ק) תִּרְאֶֽינָה׃

ירמיה 32:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכשדים כי הנתן ינתן ביד מלך־בבל ודבר־פיו עם־פיו ועיניו את־ [עינו כ] (עיניו ק) תראינה׃

Links
Jeremiah 32:4Jeremiah 32:4 Text AnalysisJeremiah 32:4 InterlinearJeremiah 32:4 MultilingualJeremiah 32:4 TSKJeremiah 32:4 Cross ReferencesJeremiah 32:4 Bible HubJeremiah 32:4 Biblia ParalelaJeremiah 32:4 Chinese BibleJeremiah 32:4 French BibleJeremiah 32:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:3
Top of Page
Top of Page