Jeremiah 32:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘alעַל֩becausePrep
3605 [e]kāl-כָּל־the allNoun
7451 [e]rā-‘aṯרָעַ֨תevilAdj
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand of the childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂוּ֙they have doneVerb
3707 [e]lə-haḵ-‘i-sê-nî,לְהַכְעִסֵ֔נִיto provokeVerb
1992 [e]hêm-māhהֵ֤מָּהtheyPro
4428 [e]mal-ḵê-hemמַלְכֵיהֶם֙their kingsNoun
8269 [e]śā-rê-hem,שָֽׂרֵיהֶ֔םtheir princesNoun
3548 [e]kō-hă-nê-hemכֹּהֲנֵיהֶ֖םtheir priestsNoun
5030 [e]ū-nə-ḇî-’ê-hem;וּנְבִֽיאֵיהֶ֑םand their prophetsNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֣ישׁand the menNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֖יand the inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃of JerusalemNoun
Hebrew Texts
ירמיה 32:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל֩ כָּל־רָעַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ לְהַכְעִסֵ֔נִי הֵ֤מָּה מַלְכֵיהֶם֙ שָֽׂרֵיהֶ֔ם כֹּהֲנֵיהֶ֖ם וּנְבִֽיאֵיהֶ֑ם וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְיֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃

ירמיה 32:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על כל־רעת בני־ישראל ובני יהודה אשר עשו להכעסני המה מלכיהם שריהם כהניהם ונביאיהם ואיש יהודה וישבי ירושלם׃

Links
Jeremiah 32:32Jeremiah 32:32 Text AnalysisJeremiah 32:32 InterlinearJeremiah 32:32 MultilingualJeremiah 32:32 TSKJeremiah 32:32 Cross ReferencesJeremiah 32:32 Bible HubJeremiah 32:32 Biblia ParalelaJeremiah 32:32 Chinese BibleJeremiah 32:32 French BibleJeremiah 32:32 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:31
Top of Page
Top of Page