Jeremiah 32:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֣הBeholdPrt
5550 [e]has-sō-lə-lō-wṯ,הַסֹּלְל֗וֹתthe mountsNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֣אוּthey have comeVerb
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֮to the cityNoun
3920 [e]lə-lā-ḵə-ḏāhלְלָכְדָהּ֒to takeVerb
5892 [e]wə-hā-‘îrוְהָעִ֣ירand the cityNoun
5414 [e]nit-tə-nāh,נִתְּנָ֗הis givenVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֤דinto the handNoun
3778 [e]hak-kaś-dîmהַכַּשְׂדִּים֙of the ChaldeansNoun
3898 [e]han-nil-ḥā-mîmהַנִּלְחָמִ֣יםthat fightVerb
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָagainst itPrep
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֛יbecauseNoun
2719 [e]ha-ḥe-reḇהַחֶ֥רֶבof the swordNoun
7458 [e]wə-hā-rā-‘āḇוְהָרָעָ֖בand of the famineNoun
1698 [e]wə-had-dā-ḇer;וְהַדָּ֑בֶרand of the pestilenceNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֥רand whatPrt
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֛רְתָּyou have spokenVerb
1961 [e]hā-yāhהָיָ֖הhas come to passVerb
2005 [e]wə-hin-nə-ḵāוְהִנְּךָ֥and behold youAdv
7200 [e]rō-’eh.רֹאֶֽה׃seeVerb
Hebrew Texts
ירמיה 32:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֣ה הַסֹּלְלֹ֗ות בָּ֣אוּ הָעִיר֮ לְלָכְדָהּ֒ וְהָעִ֣יר נִתְּנָ֗ה בְּיַ֤ד הַכַּשְׂדִּים֙ הַנִּלְחָמִ֣ים עָלֶ֔יהָ מִפְּנֵ֛י הַחֶ֥רֶב וְהָרָעָ֖ב וְהַדָּ֑בֶר וַאֲשֶׁ֥ר דִּבַּ֛רְתָּ הָיָ֖ה וְהִנְּךָ֥ רֹאֶֽה׃

ירמיה 32:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה הסללות באו העיר ללכדה והעיר נתנה ביד הכשדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר ואשר דברת היה והנך ראה׃

Links
Jeremiah 32:24Jeremiah 32:24 Text AnalysisJeremiah 32:24 InterlinearJeremiah 32:24 MultilingualJeremiah 32:24 TSKJeremiah 32:24 Cross ReferencesJeremiah 32:24 Bible HubJeremiah 32:24 Biblia ParalelaJeremiah 32:24 Chinese BibleJeremiah 32:24 French BibleJeremiah 32:24 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 32:23
Top of Page
Top of Page