Jeremiah 25:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yūוְהָי֞וּAnd shall beVerb
2491 [e]ḥal-lêחַֽלְלֵ֤יthe slainNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאat thatPro
7097 [e]miq-ṣêhמִקְצֵ֥ה[one] from endNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץof the earthNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
7097 [e]qə-ṣêhקְצֵ֣ה[other] the endNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץof the earthNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
5594 [e]yis-sā-p̄ə-ḏū,יִסָּפְד֗וּdo be lamentedVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אneitherAdv
622 [e]yê-’ā-sə-p̄ūיֵאָֽסְפוּ֙gatheredVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnorAdv
6912 [e]yiq-qā-ḇê-rū,יִקָּבֵ֔רוּburiedVerb
1828 [e]lə-ḏō-menלְדֹ֛מֶןdungNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥י.. .. ..Noun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֖הthe groundNoun
1961 [e]yih-yū.יִֽהְיֽוּ׃they shall beVerb
Hebrew Texts
ירמיה 25:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָי֞וּ חַֽלְלֵ֤י יְהוָה֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא מִקְצֵ֥ה הָאָ֖רֶץ וְעַד־קְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ לֹ֣א יִסָּפְד֗וּ וְלֹ֤א יֵאָֽסְפוּ֙ וְלֹ֣א יִקָּבֵ֔רוּ לְדֹ֛מֶן עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃

ירמיה 25:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד־קצה הארץ לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו לדמן על־פני האדמה יהיו׃

Links
Jeremiah 25:33Jeremiah 25:33 Text AnalysisJeremiah 25:33 InterlinearJeremiah 25:33 MultilingualJeremiah 25:33 TSKJeremiah 25:33 Cross ReferencesJeremiah 25:33 Bible HubJeremiah 25:33 Biblia ParalelaJeremiah 25:33 Chinese BibleJeremiah 25:33 French BibleJeremiah 25:33 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 25:32
Top of Page
Top of Page