Jeremiah 22:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6900 [e]qə-ḇū-raṯקְבוּרַ֥תwith the burialNoun
2543 [e]ḥă-mō-wrחֲמ֖וֹרof a donkeyNoun
6912 [e]yiq-qā-ḇêr;יִקָּבֵ֑רHe shall be buriedVerb
5498 [e]sā-ḥō-wḇסָח֣וֹבdrawnVerb
7993 [e]wə-haš-lêḵ,וְהַשְׁלֵ֔ךְand cast forthVerb
1973 [e]mê-hā-lə-’āhמֵהָ֖לְאָהbeyondAdv
8179 [e]lə-ša-‘ă-rêלְשַׁעֲרֵ֥יthe gatesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃of JerusalemNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 22:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קְבוּרַ֥ת חֲמֹ֖ור יִקָּבֵ֑ר סָחֹ֣וב וְהַשְׁלֵ֔ךְ מֵהָ֖לְאָה לְשַׁעֲרֵ֥י יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס

ירמיה 22:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלם׃ ס

Links
Jeremiah 22:19Jeremiah 22:19 Text AnalysisJeremiah 22:19 InterlinearJeremiah 22:19 MultilingualJeremiah 22:19 TSKJeremiah 22:19 Cross ReferencesJeremiah 22:19 Bible HubJeremiah 22:19 Biblia ParalelaJeremiah 22:19 Chinese BibleJeremiah 22:19 French BibleJeremiah 22:19 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 22:18
Top of Page
Top of Page