Jeremiah 20:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣הAnd youPro
6583 [e]p̄aš-ḥūr,פַשְׁח֗וּרPashurNoun
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙that allNoun
3427 [e]yō-šə-ḇêיֹשְׁבֵ֣יdwellVerb
1004 [e]ḇê-ṯe-ḵā,בֵיתֶ֔ךָin your houseNoun
1980 [e]tê-lə-ḵūתֵּלְכ֖וּshall goVerb
7628 [e]baš-še-ḇî;בַּשֶּׁ֑בִיinto captivityNoun
894 [e]ū-ḇā-ḇelוּבָבֶ֣לand to BabylonNoun
935 [e]tā-ḇō-w,תָּב֗וֹאyou shall comeVerb
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֤םand thereAdv
4191 [e]tā-mūṯתָּמוּת֙you shall dieVerb
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֣םand thereAdv
6912 [e]tiq-qā-ḇêr,תִּקָּבֵ֔רshall be buriedVerb
859 [e]’at-tāhאַתָּה֙youPro
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
157 [e]’ō-hă-ḇe-ḵā,אֹ֣הֲבֶ֔יךָyour friendsVerb
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־to whomPrt
5012 [e]nib-bê-ṯāנִבֵּ֥אתָyou have prophesiedVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶ֖םyouPro
8267 [e]baš-šā-qer.בַּשָּֽׁקֶר׃liesNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה פַשְׁח֗וּר וְכֹל֙ יֹשְׁבֵ֣י בֵיתֶ֔ךָ תֵּלְכ֖וּ בַּשֶּׁ֑בִי וּבָבֶ֣ל תָּבֹ֗וא וְשָׁ֤ם תָּמוּת֙ וְשָׁ֣ם תִּקָּבֵ֔ר אַתָּה֙ וְכָל־אֹ֣הֲבֶ֔יךָ אֲשֶׁר־נִבֵּ֥אתָ לָהֶ֖ם בַּשָּֽׁקֶר׃ ס

ירמיה 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה פשחור וכל ישבי ביתך תלכו בשבי ובבל תבוא ושם תמות ושם תקבר אתה וכל־אהביך אשר־נבאת להם בשקר׃ ס

Links
Jeremiah 20:6Jeremiah 20:6 Text AnalysisJeremiah 20:6 InterlinearJeremiah 20:6 MultilingualJeremiah 20:6 TSKJeremiah 20:6 Cross ReferencesJeremiah 20:6 Bible HubJeremiah 20:6 Biblia ParalelaJeremiah 20:6 Chinese BibleJeremiah 20:6 French BibleJeremiah 20:6 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 20:5
Top of Page
Top of Page