Jeremiah 18:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּאמְר֗וּThen saidVerb
1980 [e]lə-ḵūלְכ֨וּComeVerb
2803 [e]wə-naḥ-šə-ḇāhוְנַחְשְׁבָ֣הand let us deviseVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־againstPrep
3414 [e]yir-mə-yā-hūיִרְמְיָהוּ֮JeremiahNoun
4284 [e]ma-ḥă-šā-ḇō-wṯמַחֲשָׁבוֹת֒devicesNoun
3588 [e]כִּי֩forConj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
6 [e]ṯō-ḇaḏתֹאבַ֨דdo perishVerb
8451 [e]tō-w-rāhתּוֹרָ֜הthe lawNoun
3548 [e]mik-kō-hên,מִכֹּהֵ֗ןto the priestNoun
6098 [e]wə-‘ê-ṣāhוְעֵצָה֙nor counselNoun
2450 [e]mê-ḥā-ḵām,מֵֽחָכָ֔םto the sageAdj
1697 [e]wə-ḏā-ḇārוְדָבָ֖רnor the wordNoun
5030 [e]min-nā-ḇî;מִנָּבִ֑יאto the prophetNoun
1980 [e]lə-ḵūלְכוּ֙ComeVerb
5221 [e]wə-nak-kê-hūוְנַכֵּ֣הוּand let us strikeVerb
3956 [e]ḇal-lā-šō-wn,בַלָּשׁ֔וֹןat him with [our] tongueNoun
408 [e]wə-’al-וְאַל־and let us notAdv
7181 [e]naq-šî-ḇāhנַקְשִׁ֖יבָהdo give heedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
1697 [e]də-ḇā-rāw.דְּבָרָֽיו׃of his wordsNoun
Hebrew Texts
ירמיה 18:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֗וּ לְכ֨וּ וְנַחְשְׁבָ֣ה עַֽל־יִרְמְיָהוּ֮ מַחֲשָׁבֹות֒ כִּי֩ לֹא־תֹאבַ֨ד תֹּורָ֜ה מִכֹּהֵ֗ן וְעֵצָה֙ מֵֽחָכָ֔ם וְדָבָ֖ר מִנָּבִ֑יא לְכוּ֙ וְנַכֵּ֣הוּ בַלָּשֹׁ֔ון וְאַל־נַקְשִׁ֖יבָה אֶל־כָּל־דְּבָרָֽיו׃

ירמיה 18:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לכו ונחשבה על־ירמיהו מחשבות כי לא־תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשון ואל־נקשיבה אל־כל־דבריו׃

Links
Jeremiah 18:18Jeremiah 18:18 Text AnalysisJeremiah 18:18 InterlinearJeremiah 18:18 MultilingualJeremiah 18:18 TSKJeremiah 18:18 Cross ReferencesJeremiah 18:18 Bible HubJeremiah 18:18 Biblia ParalelaJeremiah 18:18 Chinese BibleJeremiah 18:18 French BibleJeremiah 18:18 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 18:17
Top of Page
Top of Page