Jeremiah 16:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4463 [e]mə-mō-w-ṯêמְמוֹתֵ֨יof deadlyNoun
8463 [e]ṯa-ḥă-lu-’îmתַחֲלֻאִ֜יםof grievousNoun
4191 [e]yā-mu-ṯū,יָמֻ֗תוּThey shall dieVerb
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
5594 [e]yis-sā-p̄ə-ḏūיִסָּֽפְדוּ֙do be lamentedVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אneitherAdv
6912 [e]yiq-qā-ḇê-rū,יִקָּבֵ֔רוּshall they be buriedVerb
1828 [e]lə-ḏō-menלְדֹ֛מֶן[but] they shall be as dungNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֖הof the earthNoun
1961 [e]yih-yū;יִֽהְי֑וּthey shall beVerb
2719 [e]ū-ḇa-ḥe-reḇוּבַחֶ֤רֶבand by the swordNoun
7458 [e]ū-ḇā-rā-‘āḇוּבָֽרָעָב֙and by famineNoun
3615 [e]yiḵ-lū,יִכְל֔וּconsumedVerb
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הandVerb
5038 [e]niḇ-lā-ṯāmנִבְלָתָם֙their carcassesNoun
3978 [e]lə-ma-’ă-ḵāl,לְמַאֲכָ֔לshall be foodNoun
5775 [e]lə-‘ō-wp̄לְע֥וֹףfor the birdsNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֖יִםof heavenNoun
929 [e]ū-lə-ḇe-hĕ-maṯוּלְבֶהֱמַ֥תfor the beastsNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃of the earthNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 16:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מְמֹותֵ֨י תַחֲלֻאִ֜ים יָמֻ֗תוּ לֹ֤א יִסָּֽפְדוּ֙ וְלֹ֣א יִקָּבֵ֔רוּ לְדֹ֛מֶן עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה יִֽהְי֑וּ וּבַחֶ֤רֶב וּבָֽרָעָב֙ יִכְל֔וּ וְהָיְתָ֤ה נִבְלָתָם֙ לְמַאֲכָ֔ל לְעֹ֥וף הַשָּׁמַ֖יִם וּלְבֶהֱמַ֥ת הָאָֽרֶץ׃ ס

ירמיה 16:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ממותי תחלאים ימתו לא יספדו ולא יקברו לדמן על־פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ׃ ס

Links
Jeremiah 16:4Jeremiah 16:4 Text AnalysisJeremiah 16:4 InterlinearJeremiah 16:4 MultilingualJeremiah 16:4 TSKJeremiah 16:4 Cross ReferencesJeremiah 16:4 Bible HubJeremiah 16:4 Biblia ParalelaJeremiah 16:4 Chinese BibleJeremiah 16:4 French BibleJeremiah 16:4 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 16:3
Top of Page
Top of Page