Jeremiah 10:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1836 [e]kiḏ-nāhכִּדְנָה֙ThusPro
560 [e]tê-mə-rūnתֵּאמְר֣וּןshall you sayVerb
  lə-hō-wm,לְה֔וֹםto themPrep
426 [e]’ĕ-lā-hay-yā,אֱלָ֣הַיָּ֔אThe godsNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֥אthe heavensNoun
778 [e]wə-’ar-qāוְאַרְקָ֖אand the earthNoun
3809 [e]לָ֣אhave notAdv
5648 [e]‘ă-ḇa-ḏū;עֲבַ֑דוּdo madeVerb
7 [e]yê-ḇa-ḏūיֵאבַ֧דוּ[even] they shall perishVerb
772 [e]mê-’ar-‘āמֵֽאַרְעָ֛אfrom the earthNoun
4481 [e]ū-min-וּמִן־.. .. ..Prep
8460 [e]tə-ḥō-wṯתְּח֥וֹתunderPrep
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֖אheavensNoun
429 [e]’êl-leh.אֵֽלֶּה׃thesePro
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 10:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּדְנָה֙ תֵּאמְר֣וּן לְהֹ֔ום אֱלָ֣הַיָּ֔א דִּֽי־שְׁמַיָּ֥א וְאַרְקָ֖א לָ֣א עֲבַ֑דוּ יֵאבַ֧דוּ מֵֽאַרְעָ֛א וּמִן־תְּחֹ֥ות שְׁמַיָּ֖א אֵֽלֶּה׃ ס

ירמיה 10:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כדנה תאמרון להום אלהיא די־שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן־תחות שמיא אלה׃ ס

Links
Jeremiah 10:11Jeremiah 10:11 Text AnalysisJeremiah 10:11 InterlinearJeremiah 10:11 MultilingualJeremiah 10:11 TSKJeremiah 10:11 Cross ReferencesJeremiah 10:11 Bible HubJeremiah 10:11 Biblia ParalelaJeremiah 10:11 Chinese BibleJeremiah 10:11 French BibleJeremiah 10:11 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 10:10
Top of Page
Top of Page