Isaiah 7:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יAnd it came to passVerb
3117 [e]bî-mêבִּימֵ֣יin the daysNoun
271 [e]’ā-ḥāzאָ֠חָזof AhazNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3147 [e]yō-w-ṯāmיוֹתָ֨םof JothamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5818 [e]‘uz-zî-yā-hūעֻזִּיָּ֜הוּof UzziahNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֣הwent upVerb
7526 [e]rə-ṣînרְצִ֣ין[that] RezinNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
758 [e]’ă-rāmאֲ֠רָםof SyriaNoun
6492 [e]ū-p̄e-qaḥוּפֶ֨קַחand PekahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
7425 [e]rə-mal-yā-hūרְמַלְיָ֤הוּof RemaliahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םtoward JerusalemNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָ֖הto [wage] warNoun
5921 [e]‘ā-le-hā;עָלֶ֑יהָagainstPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אbut notAdv
3201 [e]yā-ḵōlיָכֹ֖לdo couldVerb
3898 [e]lə-hil-lā-ḥêmלְהִלָּחֵ֥םprevailVerb
5921 [e]‘ā-le-hā.עָלֶֽיהָ׃againstPrep
Hebrew Texts
ישעה 7:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י בִּימֵ֣י אָ֠חָז בֶּן־יֹותָ֨ם בֶּן־עֻזִּיָּ֜הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֗ה עָלָ֣ה רְצִ֣ין מֶֽלֶךְ־אֲ֠רָם וּפֶ֨קַח בֶּן־רְמַלְיָ֤הוּ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם לַמִּלְחָמָ֖ה עָלֶ֑יהָ וְלֹ֥א יָכֹ֖ל לְהִלָּחֵ֥ם עָלֶֽיהָ׃

ישעה 7:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בימי אחז בן־יותם בן־עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלך־ארם ופקח בן־רמליהו מלך־ישראל ירושלם למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה׃

Links
Isaiah 7:1Isaiah 7:1 Text AnalysisIsaiah 7:1 InterlinearIsaiah 7:1 MultilingualIsaiah 7:1 TSKIsaiah 7:1 Cross ReferencesIsaiah 7:1 Bible HubIsaiah 7:1 Biblia ParalelaIsaiah 7:1 Chinese BibleIsaiah 7:1 French BibleIsaiah 7:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 6:13
Top of Page
Top of Page