Isaiah 66:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֤הbeholdPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
784 [e]bā-’êšבָּאֵ֣שׁin fireNoun
935 [e]yā-ḇō-w,יָב֔וֹאwill comeVerb
5492 [e]wə-ḵas-sū-p̄āhוְכַסּוּפָ֖הand like a whirlwindNoun
4818 [e]mar-kə-ḇō-ṯāw;מַרְכְּבֹתָ֑יוwith his chariotsNoun
7725 [e]lə-hā-šîḇלְהָשִׁ֤יבTo renderVerb
2534 [e]bə-ḥê-māhבְּחֵמָה֙with furyNoun
639 [e]’ap-pōw,אַפּ֔וֹhis angerNoun
1606 [e]wə-ḡa-‘ă-rā-ṯōwוְגַעֲרָת֖וֹand his rebukeNoun
3851 [e]bə-la-hă-ḇê-בְּלַהֲבֵי־with flamesNoun
784 [e]’êš.אֵֽשׁ׃of fireNoun
Hebrew Texts
ישעה 66:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־הִנֵּ֤ה יְהוָה֙ בָּאֵ֣שׁ יָבֹ֔וא וְכַסּוּפָ֖ה מַרְכְּבֹתָ֑יו לְהָשִׁ֤יב בְּחֵמָה֙ אַפֹּ֔ו וְגַעֲרָתֹ֖ו בְּלַהֲבֵי־אֵֽשׁ׃

ישעה 66:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־הנה יהוה באש יבוא וכסופה מרכבתיו להשיב בחמה אפו וגערתו בלהבי־אש׃

Links
Isaiah 66:15Isaiah 66:15 Text AnalysisIsaiah 66:15 InterlinearIsaiah 66:15 MultilingualIsaiah 66:15 TSKIsaiah 66:15 Cross ReferencesIsaiah 66:15 Bible HubIsaiah 66:15 Biblia ParalelaIsaiah 66:15 Chinese BibleIsaiah 66:15 French BibleIsaiah 66:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 66:14
Top of Page
Top of Page